Object

Title: Status wspólnika spółki handlowej jako tytuł ubezpieczenia społecznego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Status wspólnika spółki handlowej jako tytuł ubezpieczenia społecznego

Alternative title:

The status of a partner in a commercial partnership as a basis of social insurance

Creator:

Tomanek, Artur

ORCID:

0000-0002-3287-5886

Subject and Keywords:

statutory social security scheme   compulsory insurance   commercial partnership   joint stock company   partner   economic activity  
system ubezpieczeń społecznych   ubezpieczenie obowiązkowe   spółka handlowa   spółka kapitałowa   wspólnik   działalność gospodarcza

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The author analyses the status of a partner in a commercial partnership in the light of the scope of a statutory social security scheme. The text shows that a legislator has no clear idea of the legal regulation. The scope of compulsory social insurance should be corrected in respect of the partners in a limited partnership and private partnership unlimited with share capital. The status of the partner treated as a basis of compulsory social insurance should depend on whether apartnership or a company actually carries out economic activity. In the author’s opinion there is no need for social insurance of the capital. Therefore the compulsory social insurance of the partners in joint stock companies may be accepted only by way of exception.  

Opracowanie podejmuje zagadnienie statusu wspólników spółek handlowych w aspekcie obowiązku ubezpieczenia społecznego. Analiza ta wykazuje brak spójnej koncepcji ustawodawczej. Skorygowania wymaga podmiotowy zasięg obowiązku ubezpieczenia wspólników niektórych spółek osobowych — spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej. Ponadto status wspólnika jako tytuł ubezpieczenia społecznego nie jest powiązany z prowadzeniem przez spółkę działalności gospodarczej. W przypadku wspólników spółek kapitałowych ubezpieczenie społeczne powinno być natomiast wyjątkiem od reguły nieubezpieczenia. Ubezpieczeniu społecznemu nie powinien podlegać kapitał, lecz praca lub działalność zarobkowa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110351   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.120.98

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 665-676

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Aug 3, 2020

Number of object content hits:

316

Number of object content views in PDF format

324

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121040

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information