Object

Title: Koncepcja spółkowej umowy przedwstępnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koncepcja spółkowej umowy przedwstępnej

Alternative title:

Concept of the company’s preliminary agreement

Creator:

Śledzikowski, Marcin

Subject and Keywords:

prelimilary agreement   company   intention   voluntariness  
umowa przedwstępna   spółka   dobrowolność

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski  
Streszcz. art. w jęz. ang.

Abstract:

The purpose of the article is to familiarize the recipient with the company’s preliminary agreement, as well as the concept of the obligation of the future partners to conclusion of the company’s agreement. Using of the preliminary agreement as a part of the commitment to conclude the final agreement of a commercial law company raises many doubts. As a rule, the conclusion of a preliminary agreement is possible in all cases where the content or purpose does not contradict the property (nature) of the relationship, the act or the rules of social coexistence. It seems that the concept of a pre-company is attractive for economic trade, but it is not fully reconciled with the essence of a commercial law company  

Celem niniejszego artykułu jest przybliżenie odbiorcy problematyki spółkowej umowy przedwstępnej, jak również i samej koncepcji zobowiązania się przyszłych wspólników do zawarcia umowy spółki. Posługiwanie się umową przedwstępną w ramach zobowiązania zmierzającego do zawarcia umowy ostatecznej spółki prawa handlowego rodzi wiele wątpliwości. Co do zasady, zawarcie umowy przedwstępnej jest możliwe we wszystkich tych przypadkach, w których treść lub cel nie sprzeciwia się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. Wydaje się, że koncepcja przedspółki jest atrakcyjna dla obrotu gospodarczego, ale nie do końca da się ją pogodzić z istotą spółki prawa handlowego

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93973   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-12-3

Language:

pol   eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 26, 2023

In our library since:

Dec 13, 2018

Number of object content hits:

1 048

Number of object content views in PDF format

1260

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/100515

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Koncepcja spółkowej umowy przedwstępnej Apr 26, 2023

This page uses 'cookies'. More information