Object

Title: Pracodawca jako strona stosunków cywilnoprawnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pracodawca jako strona stosunków cywilnoprawnych

Alternative title:

Employer as a subject of civil law relations

Creator:

Hajn, Zbigniew

Subject and Keywords:

employer   civil legal capacity   civil law person  
pracodawca   zdolność cywilnoprawna   osoba prawa cywilnego

Abstract:

Polish law grants the ability to hire employees to internal organizational units of legal and statutory persons. At the same time, they can not have a civil legal capacity necessary to perform property legal transactions under an employment relationship and participate in civil law relationships inseparably related to the employment of employees. Neither doctrine nor judicial decisions have found a logical solution to this contradiction. For these reasons, it is necessary to postulate a return to the concept that an employer may only be a civil law person.  

Polskie prawo daje możliwość zatrudniania pracowników przez wewnętrzne jednostki organizacyjne osób prawnych i ustawowych. Jednocześnie jednostki te nie mają zdolności cywilnoprawnej niezbędnej do dokonywania rozporządzeń i przyjmowania przysporzeń majątkowych w ramach stosunku pracy i uczestnictwa w stosunkach cywilnoprawnych nierozerwalnie łączących się z zatrudnianiem pracowników. Ani doktryna, ani orzecznictwo sądowe nie znalazły logicznego rozwiązania tej sprzeczności. Z tych powodów należy postulować powrót do koncepcji, że pracodawcą może być tylko osoba prawa cywilnego.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109070   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.113.4

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 57-65

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

49

Number of object content views in PDF format

51

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118719

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information