Object

Title: Holding jako pracodawca? Problemy indywidualnego prawa pracy w grupie spółek

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Holding jako pracodawca? Problemy indywidualnego prawa pracy w grupie spółek

Alternative title:

Holding as an employer. dilemmas of individual labour law in a group of companies

Creator:

Raczkowski, Michał

ORCID:

0000-0001-5585-9101

Subject and Keywords:

employer   holding   multiple employment  
pracodawca   grupa spółek   wielokrotne zatrudnienie

Abstract:

The growing role of groups of companies in modern economy challenges traditional concepts of an employer. Since a holding de lege lata may not be treated as an employer, we need to fi nd other solutions for problems arising in multi-entity structures. Existing regulations, with direct or indirect support of art. 8 of the Labour Code, allow to minimize some aspects of abuse of legal personality, such as multiple employment and unfair restructuring. They allow to treat various activities of diff erent members of the group as if they were activities of the sole employer.  
Rosnąca rola grup przedsiębiorstw we współczesnej gospodarce staje się wyzwaniem dla tradycyjnej koncepcji pracodawcy. Z racji że holding de lege lata nie może być traktowany jako pracodawca, należy poszukiwać innych rozwiązań problemów pojawiających się w strukturach wielopodmiotowych. Obowiązujące przepisy, z bezpośrednim lub pośrednim wsparciem art. 8 kodeksu pracy, pozwalają na minimalizację niektórych aspektów nadużywania osobowości prawnej, takich jak wielokrotne zatrudnienie i niesprawiedliwa restrukturyzacja. Pozwalają one traktować różne działania różnych członków grupy tak, jakby były działaniem jedynego pracodawcy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicz-Mulcahy, Agnieszka. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109075

DOI:

10.19195/0137-1134.113.9

Source:

PAd P 101660 II

Language:

eng   pol

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3844. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 113, s. 121-132

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jun 18, 2020

Number of object content hits:

39

Number of object content views in PDF format

39

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118725

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information