Object

Title: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2018 roku, III CZP 31/18 Odpis pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa nie podlega doręczeniu na podstawie art. 132 § 1 k.p.c.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2018 roku, III CZP 31/18 Odpis pisma procesowego zawierającego rozszerzenie powództwa nie podlega doręczeniu na podstawie art. 132 § 1 k.p.c.

Alternative title:

A Commentary to the Supreme Court’s Resolution of 11 December 2018, IIII CZP 31/18 a Copy of the pleading containing the extensions is not subject to the notification based on article 132 § 1 of Code of Civil Procedure

Creator:

Wójcik, Dominika

ORCID:

0000-0003-0027-4805

Subject and Keywords:

civil proceedings   autonomous delivery   official notification   extension of the claim   professional representative  
postępowanie cywilne   doręczenie bezpośrednie   doręczenie urzędowe   rozszerzenie powództwa   profesjonalny pełnomocnik

Abstract:

The subject of the commentary is the resolution of the Supreme Court of 11 December 2018, III CZP 31/18 which states that in a situation where both parties are represented by professional representatives a copy of the letter containing the extension of the claim should be delivered to the defendant by the court. This issue has caused discrepancies in the case law of common courts and the jurisprudence of the Supreme Court. Therefore, the study analyzes the arguments presented by the Supreme Court in the justification of the said decision; additional circumstances are also cited, which, according to the author of the commentary, prove the legitimacy of the official notification extending the claim which will ensure the efficiency of the proceedings and will counteract legal uncertainty.  

Przedmiotem glosy jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 11 grudnia 2018 roku, III CZP 31/18, w której wskazano, że gdy obie strony są reprezentowane przez profesjonalnych pełnomocników, odpis pisma zawierającego rozszerzenie powództwa powinien być doręczony stronie pozwanej za pośrednictwem sądu. Zagadnienie to wywoływało dotychczas rozbieżności w orzecznictwie sądów powszechnych oraz judykaturze Sądu Najwyższego. Dlatego też w opracowaniu poddano analizie argumenty przedstawione przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wskazanego orzeczenia, jak również powołano dodatkowe okoliczności, które zdaniem autorki glosy, świadczą o zasadności urzędowego doręczania pisma rozszerzającego powództwo, co zapewni sprawność postępowania oraz będzie przeciwdziałać stanowi niepewności prawnej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   glosa

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109018   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.116.10

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3943. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2019, 116, s. 145-154

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 15, 2020

Number of object content hits:

77

Number of object content views in PDF format

80

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118685

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information