Object

Title: Elektroniczne postępowanie upominawcze po zmianach

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Elektroniczne postępowanie upominawcze po zmianach

Alternative title:

Amendments in electronic writ of payment proceedings

Creator:

Bar, Gabriela

Subject and Keywords:

civil proceedings   electronic writ of payment proceedings   court referendary  
procedura cywilna   elektroniczne postępowanie upominawcze   referendarze sądowi

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The purpose of this article is to review the amendments in the electronic writ of payment proceedings introduced by the Act of 10.7.2015 amending the Civil Code, the Civil Proceedings Code and some other laws. Most of them result from the need to adjust the electronic writ of payment proceedings to the revised rules of the general part of Civil Proceedings Code, particularly in regard to the filing of pleadings through the court IT system, electronic court deliveries and the unification of judicial clerk competencies. A significant new feature in the electronic writ of payment proceedings is the possibility of filing the claim along with an application for discontinuance of proceedings in certain cases if the plaintiff is interested only in obtaining a writ of payment, and continuance of proceedings under general provisions would be economically ineffective.  

Celem niniejszego opracowania jest omówienie zmian w elektronicznym postępowaniu upominawczym wprowadzonych ustawą z 10.7.2015r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Większość z nich wynika z potrzeby dostosowania regulacji elektronicznego postępowania upominawczego (EPU) do zmienionych powołaną nowelą przepisów ogólnych o procesie, w szczególności dotyczących wnoszenia pism procesowych poprzez system teleinformatyczny sądu i doręczeń elektronicznych oraz ujednolicenia kompetencji referendarzy sądowych. Istotną nowością w przepisach o elektronicznym postępowaniu upominawczym jest możliwość złożenia wraz z pozwem wniosku o umorzenia postępowania w określonych wypadkach, gdy powód jest wyłącznie zainteresowany uzyskaniem w EPU nakazu zapłaty, a procedowanie w ramach tzw. postępowania zwykłego byłoby dla niego ekonomicznie nieefektywne.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:124410   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 1 s. 17-21

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Apr 30, 2021

Number of object content hits:

1 222

Number of object content views in PDF format

1225

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134966

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information