Object

Title: Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym i zmiany w elektronicznych doręczeniach w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 27.11.2017 r.

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zmiany w elektronicznym postępowaniu upominawczym i zmiany w elektronicznych doręczeniach w świetle nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 27.11.2017 r.

Alternative title:

Changes in electronic proceedings by writ of payment and changes in electronic deliveries in the light of amendment of civil procedures code of 27.11.2017

Creator:

Kaczmarek-Templin, Berenika

Subject and Keywords:

electronic proceedings by writ of payment   electronic deliveries   Information Portal  
elektroniczne postępowanie upominawcze   doręczenia elektroniczne   Portal Informacyjny

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The aim of the present study is the analysis of changes to the civil procedures code in regard to electronic proceedings by writ of payment and electronic deliveries and evaluation of consequences of the amendment. Electronic proceeding by writ of payment exist for many years now, however, certain modifications are necessary in order to streamline the proceedings. Elec-tronic deliveries, which were efficient within whole civil procedure, require implementation of proper and detailed regulations, therefore, the planned amendment exceeds all expectations. The article presents detailed evaluation of consequences of new regulations and proposes changes, which would allow to keep aims of the amendment and at the same time avoid doubts and discrepancies that may appear in regard to planned norms.  

Celem niniejszego opracowania jest analiza projektowanych zmian Kodeksu postępowania cywilnego w przedmiocie elektronicznego postępowania upominawczego i elektronicznych doręczeń oraz ocena skutków nowelizacji. Elektroniczne postępowanie upominawcze funkcjonuje od kilku lat, jednakże potrzebne są modyfikacje, które usprawnią postępowanie. Elektroniczne doręczenia, które byłyby skuteczne w ramach całej procedury cywilnej, wymagają wprowadzenia odpo-wiednich przepisów szczegółowych, dlatego też projektowana nowelizacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom. W artykule przeprowadzona została wnikliwa ocena konsekwencji nowych przepisów oraz zaproponowane zostały zmiany, które pozwoliłyby zachować cele nowelizacji przy jednoczesnym uniknięciu wątpliwości i rozbieżności, które mogą się pojawić w odniesieniu do projektowanych norm.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

journal   czasopismo online   czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:123498   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2018, 2 s. 4-8

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 25, 2023

In our library since:

Mar 1, 2021

Number of object content hits:

20

Number of object content views in PDF format

26

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/133241

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information