Object

Title: Kształtowanie roli poczty polskiej w projektowanym systemie doręczeń elektronicznych — racjonalny ustawodawca czy krawiec „szyjący na miarę”?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kształtowanie roli poczty polskiej w projektowanym systemie doręczeń elektronicznych — racjonalny ustawodawca czy krawiec „szyjący na miarę”?

Alternative title:

Developing a role of the Polish postal service in the proposed system of electronic deliveries — rational legislator or tailor-made act?

Creator:

Galewska, Ewa

ORCID:

0000-0002-8444-0972

Subject and Keywords:

postal services   designated operator   competition   internal market   electronic deliveries  
usługi pocztowe   operator wyznaczony   konkurencja   rynek wewnętrzny   doręczenia elektroniczne

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

A model adopted in the Act on Electronic Deliveries is based on the activity of the postal operator that is called designated operator and that provides universal services as well as the public service of registered electronic delivery and public hybrid service. Qualified providers of trust services are to provide qualified services of registered electronic delivery acting next to a designated operator. The intention of the drafter is to adopt a model aimed at creating a competitive market. However, a prominent role of a designated operator in the Act on Electronic Deliveries contradicts this idea.  

Model przyjęty w ustawie o doręczeniach elektronicznych zakłada działanie operatora pocztowego zwanego operatorem wyznaczonym, który obok usług powszechnych świadczy publiczną usługę rejestrowanego doręczenia elektronicznego oraz publiczną usługę hybrydową. Obok owego operatora mają działać kwalifikowani dostawcy usług zaufania świadczący kwalifikowane usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego. Zgodnie z intencją projektodawcy przyjęty model ma służyć kreowaniu rynku konkurencyjnego. Przeczy temu jednak eksponowanie roli operatora wyznaczonego w przepisach ustawy o doręczeniach elektronicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110360   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1134

DOI:

10.19195/0137-1134.120.71

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 2, s. 299-309

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Object collections:

Last modified:

Jul 19, 2023

In our library since:

Aug 4, 2020

Number of object content hits:

88

Number of object content views in PDF format

91

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/121043

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information