Object

Title: Pomoc publiczna dla portów lotniczych na przykładzie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pomoc publiczna dla portów lotniczych na przykładzie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo

Alternative title:

State aid for airports on the example of Gdynia-Kosakowo airport

Creator:

Dobaczewska, Anna

ORCID:

0000-0001-8918-9847

Subject and Keywords:

state aid   airports   internal market  
pomoc publiczna   porty lotnicze   rynek wewnętrzny

Description:

Tyt. tomu: Praworządność, decentralizacja, przedsiębiorczość. Księga jubileuszowa Profesora Leona Kieresa

Abstract:

By issuing its Judgment of 17 November 2017 in case T-263/15 the General Court Seventh Chamber Extracts in case Gmina Miasto Gdynia and Port Lotniczy Gdynia Kosakowo sp. z o.o. v European Commission, the Court has set aside the previous EC decision as of 26 Feb. 2015 in case 2015/1586, SA.35388 13/C ex 13/NN and ex 12/N — Poland — Establishment of an airport Gdynia-Kosakowo OJ 2015, L 250, p. 165. However this judgement does not constitute any ground to deliver any new state aid toward the company managing the airport, and such being considered as compatible with the internal market. The article presents the main up-to-date conditions of granting state aid and shows there are no perspectives for further public fi nancing of the planned transformation of the military airport into an airport of public use.  

Wydanym w dniu 17 listopada 2017 roku wyrokiem w sprawie T-263/15, Gmina Miasto Gdynia, Port Lotniczy Gdynia-Kosakowo sp. z o.o. (popieranych przez Rzeczpospolitą Polską) przeciwko Komisji Europejskiej, TSUE uchylił wcześniejszą decyzję KE z dnia 26 lutego 2015 roku w sprawie 2015/1586 środka SA.35388 (13/C) (ex 13/NN i ex 12/N) — Polska — Utworzenie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo (OJ L z 2015, nr 250, s. 165). Wyrok ten nie oznacza jednak, jakoby świadczenie pomocy publicznej na rzecz spółki zarządzającej portem lotniczym było zgodne z rynkiem wewnętrznym. W artykule omówiono brak możliwości kontynuowania przedsięwzięcia, jakim jest przekształcenie wojskowego lotniska w Gdyni-Kosakowie w port lotniczy użytku publicznego, z perspektywy najważniejszych warunków dopuszczalności pomocy publicznej na rzecz portów lotniczych w obecnym stanie prawnym.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Kocowski, Tadeusz. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:109165   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.114.29

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3833. Przegląd Prawa i Administracji, ISSN 0137-1134, 2018, 114, s. 461-474

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jun 20, 2020

Number of object content hits:

119

Number of object content views in PDF format

126

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118783

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information