Object

Title: Kamil Stefko (1875-1966) – professor of law and rector of Lviv University ; Kamil Stefko (1875-1966) – profesor prawa i rektor Uniwersytetu Lwowskiego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kamil Stefko (1875-1966) – professor of law and rector of Lviv University  
Kamil Stefko (1875-1966) – profesor prawa i rektor Uniwersytetu Lwowskiego

Creator:

Biłostockyj, Stepan

Subject and Keywords:

dean of the faculty   judge   lawyer   international civil disputes   Codification Commission   Austrian civil procedure   rector of the University   court civil proceeding   The Court of Competence   Lviv University   diplomatic immunity  
sędzia   sądowe postępowanie cywilne   Uniwersytet Lwowski   międzynarodowe spory cywilne   dziekan wydziału   Trybunał Kompetencyjny   immunitet dyplomatyczny   Komisja Kodyfikacyjna   adwokat   rektor Uniwersytetu   austriacka procedura cywilna

Description:

Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

This article is devoted to the life of a famous Polish lawyer K. Stefko during his life in Lviv. The main stages of his professional career after finishing the study at the Lviv University: judge – lawyer – university lecturer are researched in the article. The stages of preparation for the candidate for the position of judge and lawyer in Lviv in the Austrian period are illustrated with the example of Prof. Stefko. His work as a judge of a district court in Brody is discussed. The article discusses his activity as the Dean of the Faculty of Law and the acting rector of Lviv University, mentioning his high reputation among the teachers of the faculty, his hard work, professionalism, high respect of rights, tolerance and patriotism. He was one of the few professors who supported the reform of academic education in 1933. The article also analyzes his legislative activity in the Codification Commission and presents an analysis of the scientific papers on civil procedure and international law, written in Lviv. Prof. Stefko paid great attention to the research of principles and sources of civil procedural law, the legal status of the participants and judges in civil proceedings, assessment of the evidence by the court, distance proceedings and the execution of court decisions. He indicated the influence of international law on national civil law. A characteristic feature of Prof. K. Stefko’s scientific works was the fact that they were based on the analysis of contemporary scientific theories of different civil schools and their practical implementation in the legislation of European countries.  

Artykuł poświęcony jest działalności znanego polskiego prawnika ze Lwowa – prof. Kamila Stefki. W pracy przedstawione zostały podstawowe etapy jego kariery zawodowej po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Lwowskim: sędziego, adwokata, profesora. Na przykładzie prof. Stefki została przeprowadzona analiza kariery sędziego i adwokata we Lwowie w okresie austriackim. Zbadano działalność K. Stefki na stanowisku sędziego w powiatowym sądzie w Brodach, dziekana wydziału prawa i sprawującego obowiązki rektora Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Profesor Stefko cieszył się renomą wśród nauczycieli wydziału i był ceniony za pracowitość, profesjonalizm, tolerancj? w stosunku do innych osób, patriotyzm. Był jednym z nielicznych profesorów wspierających reform? edukacji akademickiej od 1933 r. w celu ujednolicenia systemu szkolnictwa akademickiego i opracowania wspólnych standardów dla całego kraju. W artykule poddano analizie jego prac? legislacyjną jako członka Komisji Kodyfikacyjnej. Przedstawiona została także analiza jego publikacji naukowych wydanych we Lwowie, dotyczących procedury cywilnej oraz prawa międzynarodowego. Stwierdzono, że zasady, źródła procedury cywilnej, formy spełnienia czynności procesowych, status prawny stron procesu, postępowanie przed sądami, dowody i wyroki w procesie, postępowania zaoczne i upominawcze były przedmiotem zainteresowań Profesora. Wskazywał on na wpływy prawa międzynarodowego na prawo krajowe. Prace K. Stefki cechuje gruntowna analiza ówczesnych teorii naukowych różnych szkół cywilistycznych oraz ich stosowania w praktyce ustawodawczej państw europejskich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.

Date issued:

2015

Detailed Type:

journal  
czasopisma online   dokument elektroniczny

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:66078   ISSN 2450-3932

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Stepan Biłostockyj

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdjm   TK

Object collections:

Last modified:

Jun 11, 2021

In our library since:

Nov 18, 2015

Number of object content hits:

481

Number of object content views in PDF format

598

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/67758

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information