Object

Title: Formalizm procesowy a nowe przepisy odnoszące się do dokumentów w procesie cywilnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Formalizm procesowy a nowe przepisy odnoszące się do dokumentów w procesie cywilnym

Alternative title:

Procedural formalism and new provisions related to documents in the civil proceedings

Creator:

Kaczmarek-Templin, Berenika

Subject and Keywords:

procedure formalism   rules of civil procedure   document in civil proceedings  
formalizm postępowania   zasady procesowe   dokument   postępowanie cywilne

Description:

Inny tyt. : Kwartalnik Naukowy Prawo Mediów Elektronicznych

Abstract:

The subject of analysis in the article is the impact of the new rules on documents on procedural formalism. Procedural formalism is combined with the obligation to respect the requirements of form, place, and moment of taking particular actions of a civil procedure which failure may result in procedural consequences. In the recent years, the regulations concerning procedural and judicial actions have changed, and in particular, the most significant is the amendment of the provisions related to evidence (especially documents). As a result of the amendment of 10 July 2015 of the Code of Civil Procedure, and thus the increased level of computerization of proceedings, the formal requirements foreseen for procedural and judicial proceedings have changed. The article discusses whether the formalism is still the rule of the procedure and whether it is necessary, for the effectiveness of these activities, to comply with the requirements of the law, especially in the context of the new definition of the document.  

Przedmiotem analizy w niniejszym opracowaniu jest wpływ nowych przepisów o dokumentach na formalizm procesowy. Formalizm procesowy łączy się z obowiązkiem zachowania wymagań co do formy, miejsca i czasu przy podejmowaniu poszczególnych czynności procedury cywilnej, którego niespełnienie może rodzić sankcje procesowe. W ostatnich latach zmianom ulegały przepisy odnoszące się do czynności procesowych i czynności sądowych, w szczególności znamienna jest zmiana przepisów o dokumentach. Wskutek nowelizacji przepisów – ustawą z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw – a tym samym zwiększenia stopnia informatyzacji postępowania, zmieniły się wymogi formalne przewidziane dla czynności procesowych i sądowych. W artykule zawarte są rozważania dotyczące tego, czy w dalszym ciągu mamy do czynienia ze sformalizowaniem procedury i czy dla skuteczności tych czynności konieczne jest dochowywanie przewidzianych prawem wymagań, zwłaszcza w kontekście nowego rozumienia dokumentu.

Place of publishing:

Warszawa

Publisher:

Wydawnictwo C.H. Beck

Contributor:

Gołaczyński, Jacek. Red.   Adamski, Andrzej. Rec.   Balogh, Zsolt. Rec.   Cieślak, Sławomir. Rec.   Flaga-Gieruszyńska, Kinga. Rec.   Górecki, Jacek. Rec.   Kilian, Wolfgang. Rec.   Markiewicz, Ryszard. Rec.   Świerczyński, Marek. Rec.   Warner, Richard. Rec.   Zgryzek, Kazimierz. Rec.

Date issued:

2017

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:124409   ISSN 2082-100X

Language:

pol

Abstract Language :

pol   eng

Relation:

Prawo Mediów Elektronicznych, ISSN 2082-100X. 2017, 1 s. 11-16

WUL Catalog:

click here to follow the link

Has version:

https://pme.uni.wroc.pl/

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Apr 30, 2021

Number of object content hits:

315

Number of object content views in PDF format

319

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/134965

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information