Object

Title: Bariery w dostępie do informacji gospodarczej dla konsumenta-seniora

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Bariery w dostępie do informacji gospodarczej dla konsumenta-seniora

Alternative title:

Barriers in access to commercial information for elder consumers

Creator:

Całus, Ewa

ORCID:

0000-0002-9696-700X

Subject and Keywords:

commercial information   older consumer   digital exclusion   information duties   unfair commercial practices  
informacja gospodarcza   konsument-senior   obowiązki informacyjne   nieuczciwe praktyki rynkowe   wykluczenie cyfrowe

Description:

Tyt. zeszytu: Człowiek, przedsiębiorstwo, gospodarka światowa. Wyzwania srebrnej gospodarki

Abstract:

Seniors constitute a more and more numerous consumer group. A wide and varied market offer can improve seniors’ lives; however, on the other hand, the lack of proper information about the goods and services interesting for them poses a threat. Generally, seniors are not always self-aware consumers who are familiar with their rights and who can make use of them. Therefore, it is of vital importance to tackle issues connected with senior consumers’ limitations regarding the area of the usage of commercial information and dishonest practices applied by entrepreneurs in contract relationships with this group. The substantive article aims to outline the basic problems which are concerned with seniors’ access to economic information, starting with natural limitations resulting from age, such as limited motor capability, orientation in the provisions which are supposed to protect the weaker party of the transaction, familiarity with the complaint procedure, and ending with various issues connected with contracts concluded in atypical circumstances — outside the business premises and remotely. Moreover, the subjects which will be tackled are information ‘overload’ and co-existing informational ‘noise’, as well as digital divide, as components which additionally deteriorate the elderly consumer’s situation in relations with a professional. Simultaneously the propositions of solutions will be presented that are to level the occurrence of these negative phenomena.  

Seniorzy stanowią coraz liczniejszą grupę konsumentów. Bogata i różnorodna oferta rynkowa może podnosić standard życia seniorów, jednocześnie jednak zagrożeniem dla osób starszych jest brak odpowiedniej informacji o interesujących ich towarach i usługach. Z reguły seniorzy nie zawsze są świadomymi konsumentami, znają swoje prawa i potrafią z nich korzystać. Dlatego tak istotne są zagadnienia związane z ograniczeniami konsumentów-seniorów w zakresie korzystania z informacji gospodarczej oraz nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedsiębiorców w relacjach kontraktowych z tą grupą. Przedmiotowy artykuł ma na celu nakreślenie podstawowych problemów, jakie wiążą się z do stępem do informacji gospodarczej dla seniorów, począwszy od ograniczeń naturalnych związanych z wiekiem, jak ograniczona sprawność motoryczna, orientacja w regulacjach mających chronić słabszą stronę transakcji, znajomość procedury reklamacyjnej, aż po różnorodne zagadnienia związane z umowami zawieranymi w okolicznościach nietypowych — poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. Ponadto poruszana będzie problematyka „przeładowania” informacyjnego iwspółwystępującego „szumu” informacyjnego oraz wykluczenia cyfrowego jako elementów dodatkowo pogarszających sytuację konsumenta w podeszłym wieku w relacjach z profesjonalistą. W tym celu dokonana zostanie krytyczna analiza obowiązujących regulacji prawnych w zakresie dostępu do informacji konsumenckiej pod kątem jej dostosowania do potrzeb najstarszych uczestników gry rynkowej. Jednocześnie zostaną przedstawione propozycje rozwiązań, które mają niwelować występowanie tych negatywnych zjawisk.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Homa, Magdalena. Red.   Mościbrodzka, Monika. Red.

Date issued:

2018

Date copyrighted:

2018

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108570   ISSN 1733-5779   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/1733-5779.26.1

Source:

PAd 102060 II

Language:

eng   pol

Relation:

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne, ISSN 1733-5779. Nr 26 (2018), s. 11-28

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 14, 2023

In our library since:

May 18, 2020

Number of object content hits:

32

Number of object content views in PDF format

38

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/118141

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information