Object

Title: Generalne klauzule odsyłające w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : wybrane zagadnieniana tle regulacji unijnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Generalne klauzule odsyłające w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007 roku o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym : wybrane zagadnieniana tle regulacji unijnych

Alternative title:

General Reference Clauses in the Act of 23 August 2007 on Counteracting Unfair Market Practices : Selected Issues against the Background of EU Regulations

Group publication title:

Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo. 2022, 334. Współczesne funkcje państwa wobec gospodarki : księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Kocowskiego

Creator:

Żurawik, Artur

ORCID:

0000-0002-6349-6344

Subject and Keywords:

consumer   entrepreneur   consumer protection   general reference clauses   general clauses   good faith   good behaviour   unfair market practices   unfair commercial practices  
konsument   przedsiębiorca   ochrona konsumentów   generalne klauzule odsyłające   klauzule generalne   dobra wiara (prawo)   dobre obyczaje   nieuczciwe praktyki rynkowe   nieuczciwe praktyki handlowe

Abstract:

Consumer protection plays a very important role in national and EU law. However, regulations concerning this subject are scattered in various legal acts. In addition, the legislation of individual EU member states protects consumers in different ways; it is far from uniform. This protection is related to, inter alia, the introduction of various general clauses into the individual legal systems of the member states. These clauses protect the interests of the weaker party — the consumer — against certain behaviours of professionals, who undoubtedly have a privileged position. The Polish model definitely prefers the “good behaviour” clause. The EU legislator intended to simplify this protection by using more understandable clauses, but the Polish legislator, in the process of implementing the directives, greatly complicated the regulations in this area. It does not serve the proper protection of consumers well.  

Ochrona konsumentów w prawie krajowym i unijnym odgrywa bardzo doniosłą rolę. Regulacje dotyczące tej tematyki rozproszone są jednak w różnych aktach prawnych. Do tego ustawodawstwa poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej chronią konsumentów w różny sposób, daleko im do jednolitości. Ochrona ta wiąże się między innymi z wprowadzeniem do poszczególnych systemów prawnych państw członkowskich rozmaitych klauzul generalnych, za pomocą których zabezpiecza się interesy strony słabszej — konsumenta — przed określonymi zachowaniami profesjonalistów, niewątpliwie zajmujących pozycję uprzywilejowaną. Model polski zdecydowanie preferuje klauzulę dobrych obyczajów. Prawodawca unijny w założeniu chciał uprościć tę ochronę poprzez stosowanie klauzul bardziej zrozumiałych, jednak ustawodawca polski w procesie implementacji dyrektyw mocno skomplikował obowiązujące w tym zakresie regulacje. Niestety nie służy to prawidłowej ochronie konsumentów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kiczka, Karol. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:136823   ISSN 0524-4544

DOI:

10.19195/0524-4544.334.72

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 4101

WUL Catalog:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o., Wrocław 2022   Copyright by CNS

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Mar 17, 2023

In our library since:

Mar 17, 2023

Number of object content hits:

13

Number of object content views in PDF format

19

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/146366

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information