Object

Title: Problematyka obywatelstwa na Cyprze i przynależności państwowej mieszkańców tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Problematyka obywatelstwa na Cyprze i przynależności państwowej mieszkańców tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego

Alternative title:

Citizenship in Cyprus and the problem of nationality of the inhabitants of so-called Turkish Republic of Northern Cyprus

Creator:

Wereszko, Wojciech

Subject and Keywords:

Cyprus   Republic of Cyprus   Turkish Republic of Northern Cyprus   citizenship  
Cypr   Republika Cypryjska   Turecka Republika Cypru Północnego   obywatelstwo

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The many years of conflicts and tensions between the Greek and Turkish Cypriots communities, and in the end the Turkish invasion of 1974, led to the actual division of Cyprus into two ethnically different parts. Creation of the internationally unrecognized so-called Turkish Republic of Northern Cyprus caused a serious problem of determining the nationality of its inhabitants. The law in force in the Republic of Cyprus did not deprive the Turkish Cypriots of Cypriot citizenship nor prevent them directly from obtaining it. However, the demographic changes, the still unresolved international dispute and the policy of the Cypriot authorities have meant that in certain situations the acquisition of Cypriot citizenship by Turkish Cypriots is significantly impeded or even impossible  

Wieloletnie konflikty i napięcia pomiędzy Grekami i Turkami cypryjskimi, a ostatecznie turecka inwazja z 1974 roku, doprowadziły do faktycznego podziału Cypru na dwie różne etnicznie części. Wobec powstania na terytoriach okupowanych nieuznawanej na świecie tzw. Tureckiej Republiki Cypru Północnego pojawił się problem określenia przynależności państwowej jej mieszkańców. Obowiązujące w Republice Cypryjskiej prawo nie pozbawiło zamieszkałych na Cyprze Północnym Turków cypryjskich obywatelstwa ani nie uniemożliwia im wprost jego uzyskania. Jednakże zmiany demograficzne, wciąż nierozwiązany spór o zasięgu międzynarodowym oraz polityka cypryjskich władz sprawiły, że w pewnych sytuacjach uzyskanie przez Turków cypryjskich obywatelstwa cypryjskiego jest znacząco utrudnione czy wręcz niemożliwe

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:108828   ISSN 2080-332X   ISBN 978-83-65158-16-1

DOI:

10.34616/wse.2019.13.429.442

Language:

eng   pol

Relation:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie. 2019, 13, s. 429-442

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Praw Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Dec 22, 2022

In our library since:

May 28, 2020

Number of object content hits:

500

Number of object content views in PDF format

519

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/104445

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information