Object

Title: Zależność pomiędzy prawem własności intelektualnej i prawami człowieka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Zależność pomiędzy prawem własności intelektualnej i prawami człowieka

Creator:

Golka-Jastrząb, Ewa

Subject and Keywords:

human rights   intellectual property  
własność intelektualna   prawa człowieka

Abstract:

This article, addresses the growing intersection of human rights law and intellectual property law. It provides an overview of the evolving relationship between the international legal regimes governing human rights and intellectual property. The purpose of this text was to define the human rights framework that proposes a characteristic approach to intellectual property. The first approach views the two areas of law as in fundamental conflict, with strong intellectual property protection standards, undermining a human rights. The second approach trying to determine the right scope of balance between authors, inventors and public as well as private recipients of intellectual goods. Article underlines legal, institutional, and political implications of these competing entities. The article analyzes the problems at the global level. It is intended only to draw attention to the existing and deepening problem.  

W artykule poruszono kwestię korelacji praw człowieka i prawa własności intelektualnej. Podejmowane rozważania dotyczą ratio zmieniających się stosunków między reżimami prawnymi regulującymi prawa człowieka i własność intelektualną w globalnym ujęciu. Celem tego tekstu było nakreślenie ram praw człowieka, które proponują charakterystyczne podejście do własności intelektualnej. Pierwsze podejście odnosi się do dwóch reżimów prawnych, pozostających w konflikcie, z silnymi normami z zakresu ochrony własności intelektualnej, osłabiającymi prawa człowieka. Drugie podejście odnosi się do potrzeby wypracowania właściwego zakresu równowagi między autorami, wynalazcami oraz publicznymi i prywatnymi odbiorcami dóbr intelektualnych. W artykule zwrócono uwagę na prawne, instytucjonalne i polityczne implikacje tych konkurencyjnych podmiotów. Artykuł analizuje problemy na poziomie globalnym. Ma on jedynie zwrócić uwagę na istniejące, a co więcej, pogłębiające się problemy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Balicki, Ryszard. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Wójtowicz, Krzysztof. Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89836   ISBN 978-83-66066-01-4

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 114)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Ewa Golka-Jastrząb

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Aug 19, 2018

Number of object content hits:

376

Number of object content views in PDF format

466

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95734

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information