Object

Title: Europejski Trybunał Praw Człowieka i demokracja

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Europejski Trybunał Praw Człowieka i demokracja

Alternative title:

The European Court of Human Rights and democracy

Creator:

Wiśniewski, Adam

ORCID:

0000-0002-4921-0215

Subject and Keywords:

European Court of Human Rights   European Convention of Human Rights   democracy   human rights   anti-democratic tendencies  
Europejski Trybunał Praw Człowieka   Europejska Konwencja Praw Człowieka   demokracja   prawa człowieka   tendencje antydemokratyczne

Description:

Stanowi kontynuację: Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi ; 1 (1974)-33 (2011) ; ISSN 0137-1126

Abstract:

The European Court of Human Rights is a unique international court which lays down standards of international human rights protection, with up to 47 European countries under its jurisdiction. It was assumed by the founders of the European Convention on Human Rights, on the basis of which this court was created, that it would act as a kind of conscience for Europe, warning against the danger posed by the return of totalitarianism.The purpose of this study is, in particular, attempting to answer the question whether the Strasbourg Court nowadays still fulfils its function of the “conscience of Europe” assigned to it by its creators, warning against any anti-democratic tendencies. No less important is the question about the vision of democracy outlined in the case law of this court and its legal status vis-à-vis the state-parties to the Convention.As evidenced by the cases of the Russian oppositionist Alexei Navalny and the Kurdish leader Selahattin Demirtas, this international judicial organ continues to fulfil the role of Europe’s con-science assigned to it by the Convention’s authors, pointing out in its case-law the threats to the protected rights of individuals and democracy in European countries. The Court repeatedly states that democracy constitutes a fundamental element of the “European public order.” The vision of democracy and the elements of the democratic society outlined in the case law of the Strasbourg Court remain indirectly binding upon the state-parties to the European Convention. It is important to see the role of the ECoHR in a broader context, not as a limitation of state sovereignty, but as acertain lasting achievement in the tradition of legal and political culture of Europe, one of the guarantors preventing the return of totalitarianism on this continent.  

Europejski Trybunał Praw Człowieka to jedyny w swoim rodzaju sąd międzynarodowy, który określa standardy międzynarodowej ochrony praw człowieka, obejmując swoją jurysdykcją 47 krajów europejskich. W założeniu twórców Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, na podstawie której powstał ten Trybunał, miał on działać jako rodzaj sumienia Europy, które będzie ostrzegało przed niebezpieczeństwem powrotu totalitaryzmu.Celem niniejszego opracowania jest próba odpowiedzi w szczególności na pytanie, czy strasburski Trybunał nadal spełnia swoją funkcję „sumienia Europy” przypisaną mu przez jego twórców, ostrzegając przed tendencjami antydemokratycznymi. Nie mniej ważne jest pytanie o koncepcję demokracji rozwijaną w orzecznictwie ETPC i jej prawne znaczenie dla państw-stron EKPC.Orzeczenia w sprawach rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i przywódcy kurdyjskiego Selahattina Demirtasa pozwalają uznać, iż ten międzynarodowy organ sądowniczy nadal odgrywa przypisaną mu przez autorów Konwencji rolę sumienia Europy, wskazując w swoim orzecznictwie na zagrożenia dla praw jednostki i demokracji w krajach europejskich. Trybunał wielokrotnie przypomina, że ​​demokracja stanowi fundamentalny element „europejskiego porządku publicznego”. Wizja demokracji i elementy społeczeństwa demokratycznego nakreślone w orzecznictwie Trybunału w Strasburgu są wiążące dla państw-stron Konwencji Europejskiej. Ważne jest, aby rolę ETPC widzieć w szerszym kontekście — nie jako ograniczenie suwerenności państwa, ale jako pewne trwałe osiągnięcie w tradycji kultury prawno-politycznej Europy, jako jeden z gwarantów skutecznego zapobiegania powrotowi totalitaryzmu na tym kontynencie.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Scheffler, Tomasz. Red.

Date issued:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:131142   ISSN 0239-6661   ISSN 0137-1126

DOI:

10.19195/2300-7249.42.4.1

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem. 2020, 42, nr 4, s. 7-29

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Mar 15, 2023

In our library since:

Oct 15, 2021

Number of object content hits:

45

Number of object content views in PDF format

50

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/141729

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Europejski Trybunał Praw Człowieka i demokracja Mar 15, 2023

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information