Object

Title: Publiczny czy prywatny? Kilka słów o charakterze podmiotu gospodarczego oraz o wolności zgromadzeń na podstawie wybranego orzecznictwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Publiczny czy prywatny? Kilka słów o charakterze podmiotu gospodarczego oraz o wolności zgromadzeń na podstawie wybranego orzecznictwa

Alternative title:

The Legal Entity as a Premise for Enforcement of Fundamental Rights

Creator:

Bielicki, Kacper   Bernacki, Wojciech

Subject and Keywords:

freedom of assembly   quasi-public   Frankfurt Airport   European Convention on Human Rights   German Constitutional Court   European Court of Human Rights  
wolność zgromadzeń   quasi-publiczny   Port Lotniczy Frankfurt   Europejska Konwencja Praw Człowieka   Europejski Trybunał Praw Człowieka

Abstract:

This work attempts to bring closer the subject of individual rights and freedoms in the face of contact with the state apparatus and the administration of justice. The examples cited in the study show a cross-section of case law in various European countries that are parties to the European Convention on Human Rights, prove how long and difficult the path a single citizen must travel to ensure that his elementary rights are respected and respected. By familiarizing ourselves with the opinions of the European Court of Human Rights and comparing the German and Polish constitutional complaints, we try to show the essence of the above-mentioned problem and the ways of resolving it in the selected case law  

Niniejsza praca próbuje przybliżyć tematykę praw i wolności jednostki w obliczu kontaktu z aparatem państwa i wymiarem sprawiedliwości. Przytoczone w opracowaniu przykłady ukazują przekrój orzecznictwa w różnych krajach europejskich, które są stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dowodzą jak długą i trudną drogę musi przebyć pojedynczy obywatel aby jego elementarne prawa były poszanowane i respektowane. Poprzez przybliżenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oraz porównanie niemieckiej i polskiej skargi konstytucyjnej staramy się ukazać istotę wyżej wymienionego problemu i sposoby jego rozstrzygania w wybranych sprawach

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał (1979- ). Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Składowski, Konrad (1971- ). Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:104512   ISBN 978-83-66066- (druk)   ISBN 978-83-66066- (online)

DOI:

10.34616/23.19.153

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 152)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Feb 24, 2023

In our library since:

Dec 23, 2019

Number of object content hits:

108

Number of object content views in PDF format

114

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108823

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information