Object

Title: Publiczny czy prywatny? Kilka słów o charakterze podmiotu gospodarczego oraz o wolności zgromadzeń na podstawie wybranego orzecznictwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Publiczny czy prywatny? Kilka słów o charakterze podmiotu gospodarczego oraz o wolności zgromadzeń na podstawie wybranego orzecznictwa

Alternative title:

Public or private? Some remarks on the nature of business organizations and the freedom of assembly in selected case law

Creator:

Bielicki, Kacper   Bernacki, Wojciech

Subject and Keywords:

freedom of assembly   quasi-public   Frankfurt Airport   European Convention on Human Rights   German Constitutional Court   European Court of Human Rights  
wolność zgromadzeń   quasi-publiczny   Port Lotniczy Frankfurt   Europejska Konwencja Praw Człowieka   Europejski Trybunał Praw Człowieka

Abstract:

This work attempts to bring closer the subject of individual rights and freedoms in the face of contact with the state apparatus and the administration of justice. The examples cited in the study show a cross-section of case law in various European countries that are parties to the European Convention on Human Rights, prove how long and difficult the path a single citizen must travel to ensure that his elementary rights are respected and respected. By familiarizing ourselves with the opinions of the European Court of Human Rights and comparing the German and Polish constitutional complaints, we try to show the essence of the above-mentioned problem and the ways of resolving it in the selected case law  
Niniejsza praca próbuje przybliżyć tematykę praw i wolności jednostki w obliczu kontaktu z aparatem państwa i wymiarem sprawiedliwości. Przytoczone w opracowaniu przykłady ukazują przekrój orzecznictwa w różnych krajach europejskich, które są stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, dowodzą jak długą i trudną drogę musi przebyć pojedynczy obywatel aby jego elementarne prawa były poszanowane i respektowane. Poprzez przybliżenie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, oraz porównanie niemieckiej i polskiej skargi konstytucyjnej staramy się ukazać istotę wyżej wymienionego problemu i sposoby jego rozstrzygania w wybranych sprawach

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Bernaczyk, Michał (1979- ). Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.   Składowski, Konrad (1971- ). Rec.

Date issued:

2019

Detailed Type:

ebook  
ebook

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:104512

DOI:

10.34616/23.19.153

Language:

pol   eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 152)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Osobowość prawna jako przesłanka wykonywania konstytucyjnych wolności i praw

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

Dec 23, 2019

Number of object content hits:

30

Number of object content views in PDF format

33

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/108823

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information