Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Jak przygotować do pracy nauczyciela XXI wieku? – ważna rola praktyk pedagogicznych

Creator:

Rokicka, Anna

Subject and Keywords:

kompetencje ; nauczyciel ; praktyka pedagogiczna

Abstract:

Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie szczególnej uwagi na rolę praktyk pedagogicznych w procesie kształcenia przyszłych nauczycieli. Poddaje on w wątpliwość skuteczność teoretycznej, podającej wiedzy, tak popularnej w kształceniu studentów, zwracając jednocześnie uwagę na istotę obserwacji, osobistego doświadczania, a w końcu na świadomą refleksję. Ta konieczna zmiana staje się coraz istotniejsza, gdyż jest osadzona w czasach niebywałego postępu i tempa, a przede wszystkim natłoku informacji. Szczególnego znaczenia nabiera szeroki wachlarz kompetencji nauczyciela XXI wieku, a praktyka pedagogiczna, której doświadczy jeszcze jako student, będzie kluczowa w jego pierwszych nauczycielskich krokach.

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2018

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-36-1

DOI:

10.34616/22.19.028

Language:

pol

Relation:

Praktyki pedagogiczne przestrzenią i miejscem ewaluacji kompetencji przyszłych nauczycieli wczesnej edukacji: koncepcje – przemiany – rozwiązania, s. 123-129

Access rights:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

License:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Anna Rokicka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.