Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Refleksyjność młodzieży wobec własnej przyszłości zawodowej

Creator:

Myszka-Strychalska, Lucyna

Subject and Keywords:

kariera   młodzież   orientacja zawodowa   planowanie przyszłości zawodowej   refleksyjność

Abstract:

Sfera życia zawodowego stanowi ważny wycinek egzystencji człowieka, wymagający od niego odpowiedniego namysłu i zaangażowania. Planowanie, zarządzanie oraz monitorowanie przebiegu własnej kariery należą do grona zadań, przed którymi staje każda jednostka. Niezwykle interesujące okazuje się przyglądanie się wywiązywaniu się z tych zobowiązań przez ludzi młodych, ponieważ to właśnie oni będą przyszłymi kreatorami przestrzeni rynku pracy. Przygotowując się do aktywnego życia zawodowego w zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, podejmują oni refleksję nad własną przyszłością i tym samym próbują dookreślić swoje miejsce w świecie. Owa refleksyjność, stanowiąca podstawowy atrybut działania człowieka, świadcząca o jego samoświadomości i pozwalająca na podanie przyczyny realizowanych przedsięwzięć, może być inspirującym przedmiotem badań empirycznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-31-6

DOI:

10.34616/22.19.229

Language:

pol

Relation:

Codzienność jako wyzwanie edukacyjne, T. 2, s. 265-282

Rights holder:

Copyright by Lucyna Myszka-Strychalska

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.