Object structure

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Kompetencje społeczne a utopia

Creator:

Michalak-Dawidziuk, Joanna

Subject and Keywords:

całożyciowy rozwój ; doskonalenie ; ideał ; kształcenie ; student ; utopia

Abstract:

Złożoność procesów, jakie występują w świecie, stawiają przed współczesnym człowiekiem nowe wyzwania. By im sprostać, jednostka musi być wyposażona w trakcie procesu kształcenia w odpowiednie kompetencje społeczne. Pojęcie kompetencji społecznych rozpatrywane jest wieloaspektowo – w kontekście pedagogicznym, psychologicznym, socjologicznym, politycznym oraz filozoficznym. Rozpatrując to pojęcie w kontekście filozoficznym, na uwagę zasługuje temat utopijnego charakteru kompetencji społecznych, kształtowanych i doskonalonych przez jednostkę przez całe jej życie. „Tworzenie utopii jest całkowicie naturalne dla gatunku homo sapiens. Przecież planowanie, wybieganie w przyszłość, próby myślowego modelowania sytuacji charakteryzują człowieka od początku jego myślenia”.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-62618-35-4

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 2, s. 188-199

Licence:

Regulamin korzystania z Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Wrocławskiego

Licence text:

click here to follow the link

Rights holder:

© Copyright by Joanna Michalak-Dawidziuk

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.