Object

Title: Ideał legalności w koncepcji prawa Philipa Selznicka

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Ideał legalności w koncepcji prawa Philipa Selznicka

Alternative title:

The ideal of legality in Philip Selznick’s theory of law

Creator:

Pichlak, Maciej

ORCID:

0000-0001-5113-9537

Subject and Keywords:

legality   rule of law   responsive law   ideal of law   law as institution  
legalność   rządy prawa   prawo responsywne   ideał prawa   prawo jako instytucja

Description:

Tyt. tomu: Założenie racjonalnego prawodawcy w polskim porządku prawnym. Księga Jubileuszowa z okazji siedemdziesięciopięciolecia Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Abstract:

The paper aims at reconstruction of the basic tenets of Philip Selznick’s theory of law. The focal point of this theory is the concept of legality, which forms the moral ideal of law. Legality is interpreted here in a non-positivistic manner, as an aspiration to limit arbitrariness of power and to enhance reasonable deliberation. The ideal, which shows affinity with a republican tradition, determines the scope of responsibility and the role of law in a political community. Such a view is relevant, among others, in the context of the current Polish disputes about law’s legitimacy and authority.  

Artykuł ma na celu rekonstrukcję głównych założeń teorii prawa Philipa Selznicka. Jak wskazuję, centralną pozycję w tej koncepcji zajmuje pojęcie legalności, rozumianej jako moralny ideał prawa. Legalność jest tu interpretowana w sposób niepozytywistyczny, jako dążenie do ograniczania arbitralności władzy i poszerzania rozumnej deliberacji. Ideał ten, bliski tradycji republikańskiej, wyznacza zakres odpowiedzialności i rolę prawa wobec wspólnoty politycznej. Taki pogląd jest istotny także w kontekście współczesnych polskich sporów dotyczących legitymizacji i autorytetu prawa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz. Red.   Jarosz-Żukowska, Sylwia. Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:110269   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.120.6

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3978. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 120, cz. 1, s. 67-77

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Jul 30, 2020

Number of object content hits:

13

Number of object content views in PDF format

16

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/119958

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information