Object

Title: The political in adjudication: conversations about the rule of law with Ewa Łętowska, Andrzej Zoll, Andrzej Wróbel ; Polityczność w praktyce orzeczniczej — w rozmowach o państwie prawa z Ewą Łętowską, Andrzejem Zollem, Andrzejem Wróblem

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The political in adjudication: conversations about the rule of law with Ewa Łętowska, Andrzej Zoll, Andrzej Wróbel  
Polityczność w praktyce orzeczniczej — w rozmowach o państwie prawa z Ewą Łętowską, Andrzejem Zollem, Andrzejem Wróblem

Creator:

Kaczmarek, Przemysław

ORCID:

0000-0002-3436-4043

Subject and Keywords:

the political   role of judge   rule of law   judicial practice  
polityczność   rola sędziego   rządy prawa   praktyka sądowa

Tags:

public and procedural law

Abstract:

In the presented article I tried to show the presence of political issues in the Polish debate on judicial practice. In pursuit of this goal, first of all, I focus on the conversations with Ewa Łętowska, Andrzej Zoll, and Andrzej Wróbel, conducted by Krzysztof Sobczak. Then, I answer the question of how understood politics emerges through these conversations. In carrying out this task, I refer to the dictionary of terms proposed by Michael Oakeshott.  

W prezentowanym artykule starałem się wykazać obecność tematyki polityczności w polskiej debacie o praktyce orzeczniczej. Realizując ten cel, najpierw przedmiotem uwagi czynię rozmowy z Ewą Łętowską, Andrzejem Zollem i Andrzejem Wróblem, które przeprowadził Krzysztof Sobczak. Następnie odpowiadam na pytanie, jak rozumiana polityczność wyłania się z tych rozmów. Wypełniając to zadanie, odwołuję się do słownika pojęć zaproponowanego przez Michaela Oakeshotta.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Jabłoński, Mariusz Red.   Bator, Andrzej Red.   Łakomy, Jakub Red.

Date issued:

2020

Date copyrighted:

2020

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:116800   ISSN 0137-1134   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0137-1134.122.2

Source:

PAd P 101660 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3994. Przegląd Prawa i Administracji 2020, 122, s. 21-37

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego Sp. z o.o.

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

wwwDescription:

WR U/PAdjm

Object collections:

Last modified:

Jan 12, 2023

In our library since:

Oct 26, 2020

Number of object content hits:

37

Number of object content views in PDF format

37

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/127280

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information