Object

Title: Normative base of the protection of the rights of minorities-selected issues ; Normatywne podstawy ochrony praw mniejszości- wybrane zagadnienia

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Normative base of the protection of the rights of minorities-selected issues  
Normatywne podstawy ochrony praw mniejszości- wybrane zagadnienia

Creator:

Jabłoński, Mariusz

Subject and Keywords:

the rights of the collective   legal status   minority rights’ protection   minorities   individual rights   national and ethnic minorities   prohibition of assimilation and discrimination  
mniejszości   prawa kolektywne   ochrona praw mniejszości   mniejszości narodowe i etniczne   prawa indywidualne

Abstract:

The elaboration deals with protection of the rights of people from national and ethnic minorities. The main problem is to establish – regarding existing solutions in the international law – whether we can say about shaping the separated category of rights holder , so-called collective/solidarity rights, or the subject is an individual that belongs to a national or ethnic minority.  

W opracowaniu podjęty został temat ochrony praw osób należących do mniejszości narodowych i etnicznych. Głównym problemem jest ustalenie, czy – biorąc pod uwagę istniejące rozwiązania na płaszczyźnie prawa międzynarodowego – możemy mówić o ukształtowaniu się odrębnej kategorii podmiotu praw, tzw. praw kolektywnych/solidarnościowych, czy też podmiotem tym jest jednostka, która przynależy do mniejszości narodowej lub etnicznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89231   ISBN 978-83-65431-57-8

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mariusz Jabłoński

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jan 11, 2018

Number of object content hits:

970

Number of object content views in PDF format

1144

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94623

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information