Object

Title: Goals and tasks of Common Commission of the Government and National and Ethnic Minorities ; Cele i zadania Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Goals and tasks of Common Commission of the Government and National and Ethnic Minorities  
Cele i zadania Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych

Creator:

Hałub, Olga

Subject and Keywords:

protection of national and ethnic minorities   Common Commission of the Government and National and Ethnic Minorities   national origin discrimination   government administration   non-discrimination politic   advisory body   ethnic discrimination  
polityka antydyskryminacyjna   Komisja Wspólna   dyskryminacja ze względu na pochodzenie lub narodowość   ochrona mniejszości narodowych i etnicznych   administracja rządowa   organ doradczy

Abstract:

This paper is an attempt to analyze the tasks of the Common Commission of the Government and National and Ethnic Minorities. This is an advisory body, which aims to improve the effectiveness of the politics of the state towards the mentioned minorities and to intensify dialogue with them. The Commission’s tasks fulfill constitutional duty to protect all freedoms and rights, that are guaranteed for the national and ethnic minorities in Poland. This paper was performed in the context of the regulation on the national and ethnic minorities and the regional language from 6th January 2005, as well as the Regulations of the Common Commission of Government and the National and Ethnic Minorities.  

Celem niniejszego referatu jest próba charakterystyki celów i zadań Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Jest to organ doradczy administracji rządowej, którego działalność służy zwiększeniu efektywności polityki państwa wobec ww. mniejszości, jak również wzmocnienia dialogu z ich przedstawicielami. Tym samym zadania Komisji wpisują się w konstytucyjny obowiązek władz publicznych polegający na zagwarantowaniu ochrony wolności i praw mniejszościom narodowym i etnicznym w Polsce. Niniejsze rozważania są wynikiem analiz przepisów ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z dnia 6 stycznia 2005 r., a także Regulaminu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89240   ISBN 978-83-65431-57-8

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Olga Hałub

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jan 11, 2018

Number of object content hits:

535

Number of object content views in PDF format

716

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94632

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information