Object

Title: The legal status of national and ethnic minorities in Poland – Act on national and ethnic minorities and on the regional languages ; Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The legal status of national and ethnic minorities in Poland – Act on national and ethnic minorities and on the regional languages  
Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce – ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz języku regionalnym

Creator:

Malicka, Agnieszka

Subject and Keywords:

cultural and religious identity   minority culture preservation   educational and cultural institutions   electoral rights   discrimination  
ochrona praw mniejszości   mniejszość narodowa i etniczna   prawa wyborcze   instytucje edukacyjne i kulturalne   zachowanie tożsamości kulturowej mniejszości   zakaz asymilacji i dyskryminacji   tożsamość kulturowa i religijna   status prawny

Abstract:

Before 1989 and the transformation of the political and legal system took place, Poland was considered to be an ethnically homogenous country. At present, national minorities constitute according to statistical data, approximately 1% of the total population of Poland. The legal status of national and ethnic minorities is regulated in the Polish legal system in International Treaties of which Poland is part, the Constitution of the Republic of Poland, the Act on National and Ethnic Minorities and other provisions of general statutory law, not designed specifically to deal with minority issues.  

Przed 1989 r. i transformacją systemu politycznego i prawnego, Polska uznawana była za kraj etnicznie homogeniczny. Obecnie mniejszości narodowe według danych statystycznych, stanowią około 1% ogółu mieszkańców Polski. Status prawny mniejszości narodowych i etnicznych jest regulowany w polskim systemie prawnym na podstawie wiążących Polskę traktatów międzynarodowych, Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz innych ustaw, które kwestie mniejszości narodowych i etnicznych regulują jedynie w sposób pośredni i uzupełniający.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89234   ISBN 978-83-65431-57-8

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Malicka

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jan 27, 2023

In our library since:

Jan 11, 2018

Number of object content hits:

5 414

Number of object content views in PDF format

7420

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94626

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information