Object

Title: Wrocław – a meeting place? Multicultural initiatives in Wroclaw ; Wrocław – miasto spotkań? Wrocławskie inicjatywy wielokulturowe

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Wrocław – a meeting place? Multicultural initiatives in Wroclaw  
Wrocław – miasto spotkań? Wrocławskie inicjatywy wielokulturowe

Creator:

Sanecka, Anna

Subject and Keywords:

multiculturalism   Wroclaw   national minorities   ethnical minorities   religious minorities   myth of multiculturalism  
wielokulturowość   Wrocław   mniejszości narodowe   mniejszości etniczne   mniejszości wyznaniowe   współpraca   mit wielokulturowości

Abstract:

Wrocław is the city where besides Polish and Catholic majority many representatives of different national, ethnical and religious minorities live. Most of these minorities are active and present on city’s cultural map in a way. But is the presence and activity of these minorities enough to call Wrocław a meeting place? For last few years a debate has been held in the local media on whether the multiculturalism of the city is a fact or only a myth? Do ethnical, national and religious minorities meet in Wrocław, does majority meet them, and if so, to what extent? In this respect common activities seem to be the most interesting – not only those held within the framework of cooperation among the minorities, but also with the participation of the representatives of dominant culture. The article is aimed to present few examples the multicultural, multi-religious, multinational and multi-ethical projects held in the city of Wrocław as well as to confront them with the outcries doubting the multiculturalism of Wrocław.  

Wrocław jest miastem, w którym obok polskiej i katolickiej większości, żyją przedstawiciele wielu mniejszości narodowych, etnicznych i wyznaniowych. Większość z tych mniejszości jest aktywnych i w jakimś stopniu widocznych na kulturalnej mapie miasta. Jednak czy obecność i aktywność tych mniejszości to wystarczający powód, aby nazwać Wrocław miejscem spotkań? Od kilku lat w lokalnych mediach toczy się dyskusja na temat wielokulturowości miasta – to fakt, czy tylko mit? Czy mniejszości etniczne, narodowe, kulturalne i wyznaniowe spotykają się we Wrocławiu i spotyka się z nimi – i w jakim stopniu – większość? Najciekawsze wydają się bowiem wszelkie wspólne działania, często nie tylko w ramach współpracy między mniejszościami, lecz także w porozumieniu z przedstawicielami kultury dominującej. Artykuł jest próbą prezentacji nielicznych przykładów wielokulturowych, wielowyznaniowych, wielonarodowych i wieloetnicznych projektów realizowanych na terenie miasta, a także konfrontacji tych prezentowanych inicjatyw z głosami podającymi w wątpliwość wielokulturowość Wrocławia.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Zakład Edukacji Międzykulturowej i Badań nad Wsparciem Społecznym Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Pilarska, Justyna. Red.   Urbanek, Arkadiusz. Red.

Date issued:

2016

Detailed Type:

journal  
czasopisma (wydawnictwa ciągłe)

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:78738   ISSN 2451-2877

DOI:

10.23734/mcs.2016.2.113.126

Source:

Pdg P 345

Language:

pol

Relation:

Multicultural Studies 2/2016, s. 113-126.

Is referenced by:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Anna Sanecka

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Feb 28, 2023

In our library since:

Jan 2, 2017

Number of object content hits:

172

Number of object content views in PDF format

213

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/80547

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information