Object

Title: Minority rights in the Organization for Security and Cooperation in Europe ; Prawa mniejszości w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Minority rights in the Organization for Security and Cooperation in Europe  
Prawa mniejszości w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie

Creator:

Witkowski, Tomasz

Subject and Keywords:

culture   the rights of minorities   personal rights of minorities   language minorities   minorities in the OSCE   the duties of minorities   ethnic minorities   minorities in the Constitution of Poland  
mniejszości etniczne   języki mniejszości   prawa osobiste mniejszości   obowiązki mniejszości   prawa mniejszości   mniejszości w Konstytucji RP   mniejszości w OBWE   etniczne   kultura mniejszości

Abstract:

The aim of the study is to review the substance and nature of national minorities and how their protection within the framework of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE). The study used publicly available literature in book form, and legal acts regulating the situation of national minorities in the OSCE participating States. Presented in general terms, the evolution of the protection of national minorities. It explains the concept of national minorities in the doctrine, international law and Polish law and presents its classification. Characterized individual rights of national minorities, including the right to participate in political life, the rights of cultural, religious, linguistic, educational. Also defines the obligations of States towards national minorities.  
Celem pracy jest poddanie analizie istoty i charakteru mniejszości narodowych oraz sposobu ich ochrony w ramach Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE). W pracy wykorzystano powszechnie dostępną literaturę przedmiotu w formie książkowej oraz akty prawne regulujące sytuacje mniejszości narodowych w państwach członkowskich OBWE. Zaprezentowano, w ogólnym zarysie, ewolucję ochrony mniejszości narodowych. Wyjaśniono pojęcie mniejszości narodowych w doktrynie, prawie międzynarodowym i prawie polskim oraz przedstawiono jej klasyfikację. Scharakteryzowano poszczególne prawa mniejszości narodowych, w tym prawa do uczestnictwa w życiu politycznym, prawa kulturowego, wyznaniowego, językowego, oświatowego. Określono także obowiązki państw wobec mniejszości narodowych.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Banach-Gutierrez, Joanna Beata. Red.   Jabłoński, Mariusz. Red.

Date issued:

2017

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89232

Language:

pol

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Tomasz Witkowski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 3, 2021

In our library since:

Jan 11, 2018

Number of object content hits:

768

Number of object content views in PDF format

1140

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94624

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information