Object

Title: Równość wyborów na przykładzie Polski oraz niektórych krajów Ameryki Południowej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Równość wyborów na przykładzie Polski oraz niektórych krajów Ameryki Południowej

Creator:

Brzeziński, Mateusz

Subject and Keywords:

elections   privilege   South America   minority   ethnic group   equality  
przywileje   wybory   równość   grupa etniczna   mniejszość   Ameryka Południowa

Abstract:

The principle of equal voting, recognized in European countries as one of the foundations of the functioning of the democratic state of law, seems to be differently perceived in some South American countries. This article compares the current system in Poland with some clear examples from South American countries. This comparison aims to highlight some of the fundamental differences in perceptions not only of the voting rights of ethnic minorities, but also of the electoral rights of individuals in general (in particular – gender equality). It is also justified to show some paradoxes in the understanding of this principle, for example in ethnicity guaranteed places (example of Bolivia – when people identify with any ethnic group are the majority of the population) or undermine the material equality of voting (Ecuador example).  

Zasada równości wyborów, uznawana w krajach europejskich za jedną z podstaw funkcjonowania demokratycznego państwa prawa, wydaje się odmiennie rozumiana w niektórych krajach Ameryki Południowej. W przedmiotowym artykule porównano system obecnie obowiązujący w Polsce z kilkoma wyrazistymi przykładami z krajów Ameryki Południowej. Porównanie to ma na celu uwidocznienie pewnych zasadniczych różnic w postrzeganiu nie tylko praw wyborczych mniejszości etnicznych, ale również praw wyborczych jednostek w ogóle (w szczególności w zakresie równości płci). Uzasadnione wydaje się również pokazanie pewnych paradoksów pojmowania tej zasady np. w zakresie zagwarantowanych miejsc dla grup etnicznych (przykład Boliwii – kiedy to osoby identyfikujące się z jakąkolwiek grupą etniczną stanowią większość społeczeństwa) czy zachwiania materialnej równości wyborów (przykład Ekwadoru).

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Complak, Krystian. Red.   Gutierrez, Patryk. Red.   Rosiak, Jolanta. Red.   Grabowska, Sabina. Rec.   Urbanek, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89813

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 93)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Mateusz Brzeziński

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Mar 27, 2023

In our library since:

Aug 17, 2018

Number of object content hits:

1 223

Number of object content views in PDF format

1381

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95705

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information