Szczegóły obiektu: Rola przywilejów i immunitetów konsularnych uregulowanych w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych z 1963 roku

PDF
Struktura
Folia Iuridica Wratislaviensis / Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis.

Zobacz także

Używamy plików cookies, by nieustannie zwiększać komfort przeglądania naszej strony internetowej. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o zapoznanie się z dokumentem Polityki Prywatności