Object

Title: Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa

Creator:

Szyszlak, Elżbieta

Subject and Keywords:

Romani minority   Czech Republic   Roma in the Czech Republic   cultural security for ethnic minorities   securitization of minority  
mniejszość romska   Republika Czeska   Romowie w Czechach   bezpieczeństwo kulturowe mniejszości etnicznych   sekurytyzacja problematyki mniejszościowej

Abstract:

The Romani minority is one of the largest ethnic groups in the Czech Republic. According to official statistics from the census of 2011, the Romani there number several thousand. However, the general view is that the Romani community is, in fact, far more numerous. It is said to be about 200-300 thousand. Additionally, it is not only a numerous minority but it also among the youngest, in which young people and children constitute the largest percentage. This allows us to predict a further increase in the population. Simultaneously, the Romani people in the Czech Republic are a community struggling with a number of problems, such as: social marginalization, poverty, high unemployment, limited access to education, crime, social pathologies and animosity on the part of the majority society. The concept of confronting Romani problems adopted in this publication, while on one hand allowing a presentation of the complexity of the situation of the minorities examined in the Czech Republic, on the other hand allowing a presentation of the impact of the “dual” nature of this community. In turn, from the perspective of research involving ethnic isues, it is significant to focus on national questins of great importance in the Czech Republic. This dissertation can also be seen in the approach to minority problematics in relation to security concerns. When referring to theories formed on the basis of securitology, and involving security in terms of individuals and social groups, I shall draw attention towards questions of cultural security for national and ethnic minorities as well as those related to minority securitization. This publication is supported by an analysis of security issues in the context of the problematics of national and ethnic minorities, which may be employed in the framework of research regarding immigrants. In the case of the Romani, it is apparent that the risks and problems categorized as "security" only partly result from their status as an ethnic minority. They result in part from their "immigrant" character to the Czech Republic - is the fact that today the Romani currently residing the Czech lands came from Slovakia after World War II. As a result, the problems faced by this minority can be directly applied to immigrant communities.  

Mniejszość romska należy do najliczniejszych grup etnicznych zamieszkujących Czechy. Według oficjalnych statystyk, pochodzących z powszechnego spisu ludności z 2011 r. liczba Romów wynosi tu kilkanaście tysięcy. Jednak powszechnym jest pogląd, iż w rzeczywistości społeczność romska jest tu dużo liczniejsza. Mówi się o 200 – 300 tys. Jest to przy tym mniejszość nie tylko liczna, lecz również należąca do najmłodszych, w której największy procent stanowią ludzie młodzi i dzieci. Pozwala to prognozować dalszy wzrost liczebności tej populacji. Równocześnie Romowie w Czechach są społecznością borykającą się z szeregiem problemów, takich jak m.in. marginalizacja społeczna, ubóstwo, wysokie bezrobocie, ograniczony dostęp do edukacji, przestępczość, patologie społeczne, niechęć ze strony społeczeństwa większościowego. Koncepcja zmierzenia się z problematyką romską przyjęta w niniejszej publikacji pozwala z jednej strony na ukazanie złożoności sytuacji badanej mniejszości w Republice Czeskiej, z drugiej zaś na zaprezentowanie wpływu jaki ma na nią, w dużej mierze, „podwójny” charakter tejże społeczności. Z kolei z perspektywy badań nad problematyką etniczną istotne jest przybliżenie kwestii narodowościowych w Republice Czeskiej. W publikacji widoczne jest również ujęcie problematyki mniejszościowej w powiązaniu z zagadnieniami bezpieczeństwa. Niniejsza publikacja stanowi przyczynek do tych badań i akcentowane są w niej bardzo rzadko, jak dotąd, poruszane wątki. Odwołując się bowiem do teorii powstałych na gruncie sekuritologii, a dotyczących bezpieczeństwa w wymiarze jednostkowym i grup społecznych szczególną uwagę poświęcono kwestii bezpieczeństwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych oraz zagadnieniu sekurytyzacji problematyki mniejszościowej. Zaprezentowana w niniejszej publikacji analiza zagadnień bezpieczeństwa w kontekście problematyki mniejszości narodowych i etnicznych może być użyteczna w kontekście badań nad imigrantami. W przypadku Romów widocznym jest bowiem, iż zagrożenia i problemy zaliczane do kategorii „bezpieczeństwa” jedynie częściowo wynikają z jej statusu jako mniejszości narodowej/etnicznej. W części spowodowane są jej napływowym, „imigranckim” charakterem, związanym z faktem, że współcześnie zamieszkujący ziemie czeskie Romowie przybyli tu po II wojnie ze Słowacji. W efekcie problemy, z jakimi boryka się mniejszość romska można w sposób bezpośredni odnieść do społeczności imigranckich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Oficyna Wydawnicza Arboretum

Date issued:

2015

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

book  
książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:93289   ISBN 978 -83 -62563 -50 -0

Language:

pol

Autor opisu:

em

Object collections:

Last modified:

Sep 11, 2023

In our library since:

Nov 23, 2018

Number of object content hits:

394

Number of object content views in PDF format

500

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/99893

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Etniczność w kontekstach bezpieczeństwa Sep 11, 2023

This page uses 'cookies'. More information