Object

Title: Inclusion based on religious values in the education of the Jewish community in Poland on the example of the Cukunft Jewish Association’s activism ; Inkluzywność oparta na wartościach religijnych w edukacji społeczności żydowskiej w Polsce na przykładzie działalności Stowarzyszenia Żydowskiego Cukunft

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Inclusion based on religious values in the education of the Jewish community in Poland on the example of the Cukunft Jewish Association’s activism  
Inkluzywność oparta na wartościach religijnych w edukacji społeczności żydowskiej w Polsce na przykładzie działalności Stowarzyszenia Żydowskiego Cukunft

Creator:

Wilczura, Aleksandra

Subject and Keywords:

cross discrimination   exclusion   Jews   Judaism   religious dialogue   religious inclusiveness  
dialog religijny   dyskryminacja krzyżowa   inkluzywność religijna   judaizm   wykluczenie   Żydzi

Abstract:

The article presents cultural, social and educational initiatives aiming at social inclusion within the Polish Jewish community undertaken by members of Cukunft Jewish Association, a non-profit, secular Jewish organization, whose activities are rooted in religious Jewish values, which the organization attempts to promote both within Jewish and non-Jewish (secular, Catholic, Protestant and Muslim) communities. Through this innovative approach Cukunft attempts to address important social problems, such as: stereotypes, prejudice, discrimination and exclusion on the grounds of religious affiliation, ethnic and national origin, age, gender, sexual orientation and social status. Cukunft supports the development of more diverse Polish civic society, open to embrace the the heritage of Polish minority groups, and actively combats all forms of racism, antisemitism, xenophobia and social exclusion. In these endeavors, it draws from religious Jewish education to give traditional Jewish values a new, more universal meaning, thus making them present again in public sphere.  

Artykuł prezentuje działania edukacyjne i społeczno-kulturalne o charakterze inkluzywnym prowadzone w Polsce dla społeczności żydowskiej przez jej członków i członkinie zrzeszonych w Stowarzyszeniu Żydowskim Cukunft. Jako świecka organizacja Cukunft w swoich działaniach bazuje na żydowskich wartościach religijnych i kulturowych, z którymi zwraca się zarówno do społeczności żydowskiej, jak i nieżydowskiej (świeckiej, katolickiej, protestanckiej i muzułmańskiej). Dzięki takiemu nowatorskiemu podejściu Cukunft stara się poruszać ważne kwestie społeczne, jak stereotypy, uprzedzenia, dyskryminację i wykluczenie ze względu na wyznanie, afiliację religijną, pochodzenie narodowe i etniczne, wiek, płeć, orientację seksualną i status społeczny. Celem tych działań jest wspieranie polskiego społeczeństwa obywatelskiego otwartego na różnorodność i bogactwo kulturowe Polaków należących do różnych grup mniejszościowych oraz aktywne przeciwdziałanie wszelkim formom rasizmu, antysemityzmu, ksenofobii i wykluczenia społecznego. Tego typu podejście w żydowskiej edukacji religijnej pozwala podtrzymać pamięć o żydowskich wartościach kulturowo-religijnych i nadać im nową, uniwersalną jakość. Dzięki temu są one nadal obecne w przestrzeni społecznej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89173   ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 247-264

Rights holder:

Copyright by Aleksandra Wilczura

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 3, 2018

Number of object content hits:

425

Number of object content views in PDF format

597

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94575

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information