Object

Title: Constructing the narrative of religious identity of the child in the concept of Sofia Cavalletti as a part of inclusive education ; Konstruowanie narracyjnej tożsamości religijnej dziecka w koncepcji Sofii Cavalletti elementem edukacji inkluzyjnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Constructing the narrative of religious identity of the child in the concept of Sofia Cavalletti as a part of inclusive education  
Konstruowanie narracyjnej tożsamości religijnej dziecka w koncepcji Sofii Cavalletti elementem edukacji inkluzyjnej

Creator:

Surma, Barbara

Subject and Keywords:

constructivism   inclusion   narrative religious education   pedagogy of Maria Montessori   religious education concept of Sofia Cavalletti  
edukacja religijna   inkluzja   koncepcja wychowania religijnego Sofii Cavalletti   konstruktywizm   narracja   pedagogika Marii Montessori

Abstract:

Changing interpretive concept of man, which assumes the subjectivity of the individual, his continuous change in becoming the person and activity in the construction of his own development, relationships with others and changing world also sets new directions of changes in modern education, including religious. The basis of subjectivity, and also the aim of education is the development of man as a person, together with his free „self”. Self-determination, identity formation of own „self” takes place in cooperation with the reality that man himself codetermines and at the same time he affects it secondarily. Giving meaning of „self” determines the future of peoples’ operations. Understanding yourself and the world is the result of the adoption of two certainties: the existence of speaking for the group with which one is identified and existence of individual point of view of these statements. The exemplification of the category of narrative and constructivism in religious education, which may be proposed as an inclusive education, is an Italian concept of Sofia Cavalletti. Some chosen assumptions of this concept are examined above.  

Zmiana interpretacyjna koncepcji człowieka, w której zakłada się podmiotowość jednostki, jej ciągłą zmianę w stawaniu się osobą oraz aktywność w konstruowaniu własnego rozwoju, relacji z innymi i zmieniającym się światem, wytycza również nowe kierunki przemian we współczesnej edukacji, w tym religijnej. Podstawą podmiotowości, a zarazem celem edukacji jest rozwój człowieka jako osoby wraz z jego wolnym ja. Samookreślanie, kształtowanie tożsamości własnego ja odbywa się we współdziałaniu z rzeczywistością, którą człowiek sam współokreśla i równocześnie wtórnie na nią oddziałuje. Nadawanie znaczenia ja osoby warunkuje przyszłe jego działania. Zrozumienie siebie i świata wynika z przyjęcia dwóch pewników: egzystencji wypowiadania się swojej grupy, z którą się identyfikuje, oraz egzystencji indywidualnego punktu widzenia tych wypowiedzi. Egzemplifikacją kategorii narracji i konstruktywizmu w edukacji religijnej, która może być propozycją edukacji inkluzywnej, jest włoska koncepcja Sofii Cavalletti, której wybrane założenia są przedmiotem powyższej analizy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89172   ISBN 978-83-62618-34-7

Language:

pol

Relation:

Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej, s. 234-243

Rights holder:

Copyright by Barbara Surma

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

May 18, 2023

In our library since:

Jan 3, 2018

Number of object content hits:

150

Number of object content views in PDF format

172

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94574

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information