Object

Title: W małżeństwie jak w więzieniu? Sytuacja Żydówek uwięzionych w małżeństwie (agunot) w Państwie Izrael

PLMET:

click here to follow the link

Title:

W małżeństwie jak w więzieniu? Sytuacja Żydówek uwięzionych w małżeństwie (agunot) w Państwie Izrael

Alternative title:

In marriage as in prison? The situation of Jewish women trapped in marriage (agunot) in the State of Israel

Group publication title:

Wrocławskie Studia Erazmiańskie = Studia Erasmiana Wratislaviensia. 2021, 15. Orient daleki i bliski = Orient far and near

Creator:

Kisała, Justyna

ORCID:

0000-0003-1425-6966

Subject and Keywords:

Agunot   divorce   refusal of divorce   religious marriage   marriage law   Judaism   rabbinical court   Supreme Court of Israel   Jewish law   halakha   Israeli law   Israel  
Agunot   rozwód   odmowa rozwodu   małżeństwo religijne   prawo małżeńskie   judaizm   sąd rabinacki   Sąd Najwyższy Izraela   prawo żydowskie   halacha   prawo izraelskie   Izrael

Description:

Tyt. zeszytu: Orient daleki i bliski = Orient far and near

Abstract:

The article focuses on the problem of agunot that is the situation of Jewish women who cannot divorce their husbands because they refuse to give them the divorce letter, which is necessary to obtain a divorce or because their husbands have disappeared. This problem is particularly noticeable in the State of Israel because Israel, as a declared Jewish state, entrusts exclusive jurisdiction over marriages to religious courts. This arrangement excludes the possibility of civil marriage. Jews must therefore submit to the strict halakha rules applied by rabbinical courts when entering into and dissolving a marriage. There is also a big problem with enforcing the verdicts of these courts pronouncing divorce in the absence of the husbands' consent to the handing in of the divorce letter. Then the court can indirectly influence the husbands by applying various penalties, even imprisonment. There is even a special department at rabbinical courts to enforce court decisions. The inequality of the parties in matrimonial matters is undeniable. At the same time, Israel provides a guarantee of fundamental human rights in its legislation and ratified international agreements. In practice, the case law of the Supreme Court, which interprets legal norms, is crucial. The article describes the problems indicated above and also illustrates how the State of Israel helps agunot living abroad.  

Artykuł skupia się na problemie agunot, czyli sytuacji Żydówek, które nie mogą rozwieść się ze swoimi mężami, gdyż odmawiają im oni wręczenia listu rozwodowego, koniecznego do uzyskania rozwodu lub z uwagi na zaginięcie mężów. Ten problem jest szczególnie dostrzegalny w Państwie Izrael, ponieważ Izrael jako deklarowane państwo żydowskie w kwestii małżeństw powierza wyłączną jurysdykcję sądom religijnym. Takie rozwiązanie wyłącza możliwość zawarcia małżeństwa cywilnego. Żydzi muszą zatem poddać się surowym przepisom halachy, stosowanym przez sądy rabinackie podczas zawierania i rozwiązywania małżeństwa. Istnieje także duży problem z egzekwowaniem wyroków tychże sądów orzekających o rozwodzie przy braku zgody mężów na wręczenie listu rozwodowego. Wówczas sąd może pośrednio wpływać na mężów stosując różne kary, nawet karę pozbawienia wolności. Istnieje nawet specjalny wydział przy sądach rabinackich, którego zadaniem jest wykonywanie orzeczeń sądowych. Nierówność stron w sprawach małżeńskich jest niezaprzeczalna. Jednocześnie w swoim ustawodawstwie i ratyfikowanych umowach międzynarodowych Izrael zapewnia gwarancję podstawowych praw człowieka. W praktyce kluczowe jest orzecznictwo Sądu Najwyższego, który dokonuje interpretacji norm prawnych. Artykuł opisuje wskazane powyżej problemy, a także obrazuje, jak Państwo Izrael pomaga agunot mieszkającym za granicą.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Uniwersytet Wrocławski. Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych   Uniwersytet Wrocławski. Pracownia Badań Praw Orientalnych   Sadowski, Mirosław (1964- ). Red.   Demiańczuk, Andrzej. Red.   Szklarczyk, Paweł. Red.   Chrząszcz, Bartosz. Red.   Bernacki, Włodzimierz. Rec.   Carballo Pineiro, Laura. Rec.   Chmieliński, Maciej. Rec.   Citkowska-Kimla, Anna. Rec.   Kimla, Piotr. Rec.   Koprowski, William. Rec.   Łuszczyński, Artur. Rec.   Marszałkowska-Krześ, Elwira. Rec.   Ravluševičius, Pavelas. Rec.   Rzegocki, Arkady. Rec.   Sawicki, Janusz. Rec.   Sierpowska, Iwona. Rec.   Sydor, Paweł. Rec.   Urbaniak, Krzysztof. Rec.

Date issued:

2021

Resource Type:

text

Detailed Type:

article  
artykuł

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:133953   doi:10.34616/144523       ISSN 2080-332X

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Pracownia Badań Orientalnych, Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego & Authors, Wrocław 2021

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Jul 7, 2023

In our library since:

Jun 7, 2022

Number of object content hits:

119

Number of object content views in PDF format

122

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/144523

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information