Object

Title: Subject and aims of litigation in divorce cases ; Przedmiot i cele postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Subject and aims of litigation in divorce cases  
Przedmiot i cele postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód

Creator:

Lewek, Agnieszka

Subject and Keywords:

securing procedure   securing case in divorce process   divorce cases   procedure  
postanowienie o udzieleniu zabezpieczenia   udzielenie zabezpieczenia w sprawie o rozwód   zabezpieczenie władzy rodzicielskiej   zabezpieczenie roszczeń w sprawach o rozwód   wniosek o udzielenie zabezpieczenia   zabezpieczenie alimentów   postępowanie zabezpieczające   małżonkowie

Description:

A reasoning behind this article is a matter of subject and purpose of proceeding to secure assets in divorce cases. By thorough analysis of said proceeding it was proved that these provisions are useful tools in conducting civil trial during which a judge is caring out security. The author attempted to present main thoughts on the matter of proceedings to secure assets in divorce cases. The thesis was introduced that the claim shall be subject of the trial. Herein elaboration displays the essence of securing assets in divorce proceedings.  

W artykule została omówiona problematyka przedmiotu i celu postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód. Analiza celów postępowania zabezpieczającego miała na celu wykazanie, że przepisy te stają się instrumentem osiągania celów danego postępowania cywilnego, w ramach którego udzielane jest zabezpieczenie. Podjęta została próba przedstawienia najważniejszych poglądów określających przedmiot postępowania zabezpieczającego w sprawach o rozwód. Przedstawiono tezę o roszczeniu procesowym będącym przedmiotem procesu. Niniejsze opracowanie ukazuje istotę problematyki zabezpieczenia roszczeń w sprawach o rozwód.

Place of publishing:

Wrocław

Contributor:

Marszałkowska-Krześ, Elwira Red.   Głodowski, Włodzimierz. Rec.   Błaszczak, Łukasz. Rec.

Date issued:

2017

Detailed Type:

e-book  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89460   ISBN 978-83-65431-73-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 101)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Agnieszka Lewek

Autor opisu:

MG

Object collections:

Last modified:

Feb 16, 2023

In our library since:

Mar 17, 2018

Number of object content hits:

3 428

Number of object content views in PDF format

4496

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/94968

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information