Object

Title: A person with disability in video games – a new area of inclusion or a new manifestation of utopia? ; Osoba z niepełnosprawnością w grach wideo – nowy obszar inkluzji czy nowa manifestacja utopii?

PLMET:

click here to follow the link

Title:

A person with disability in video games – a new area of inclusion or a new manifestation of utopia?  
Osoba z niepełnosprawnością w grach wideo – nowy obszar inkluzji czy nowa manifestacja utopii?

Creator:

Jakubas, Agata

Subject and Keywords:

content analysis   disability   new media   special education   video games   utopia  
analiza treści   gra video   niepełnosprawność   nowe media   pedagogika specjalna   utopia

Abstract:

The new media play an important role in shaping and reshaping social consciousness. A category of video games is increasingly classed as an exemplification of this phenomenon. In this light, following questions seem to be worth being addressed: does the theme of disability appear in video games? And if it does – is this image close or distant from „utopian” slogans of contemporary pedagogy? In this article the author presents results of qualitative content analysis of various video games in order to sketch answers to such questions.  

Znaczącą rolę w przekształcaniu świadomości społecznej przypisuje się nowym mediom. Do ich egzemplifikacji zaliczana jest zaś coraz częściej kategoria gier wideo. W świetle powyższego warto postawić następujące pytania: czy motyw niepełnosprawności pojawia się w treściach fabularnych gier wideo? A jeżeli tak, to jaki jest jej wizerunek – bliski czy też odległy od „utopijnych” haseł współczesnej pedagogiki? W próbie odpowiedzi na powyższe pytania autorka prezentuje rezultaty jakościowej analizy treści wybranych gier wideo.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego

Date issued:

2017

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:87510   ISBN 978-83-62618-28-6

DOI:

10.34616/22.19.143

Language:

pol

Relation:

Utopia a edukacja, T. 3, s. 193-209.

Rights holder:

Copyright by Agata Jakubas

Location of original object:

Biblioteka Instytutu Pedagogiki UWr

Autor opisu:

h.w.

Object collections:

Last modified:

Mar 13, 2023

In our library since:

Dec 18, 2017

Number of object content hits:

198

Number of object content views in PDF format

229

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/92833

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information