Object structure
PLMET:

click here to follow the link

Title:

Pojęcie metapaństwa z perspektywy nauk administracyjnych

Creator:

Szreniawski, Piotr

Subject and Keywords:

administracja   nauki administracyjne   wpływ   metapaństwo

Abstract:

Metapaństwo opisuje i wpływa na państwo. Może być organizacją międzynarodową lub teorią opisującą państwo. Relacje między państwami, ideologie oraz poglądy naukowe wpływają na państwo oraz na siebie nawzajem. Pojęcie metapaństwa może być używane głównie do opisu polityki, norm prawnych oraz procesu ich tworzenia. Nauki administracyjne i prawo administracyjne mogą być rozumiane jako ważne elementy metapaństwa.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Piotr Szreniawski

Autor opisu:

TK