Object

Title: Research directions of cross-border cooperation in public administration ; Kierunki badawcze dotyczące współpracy transgranicznej w administracji publicznej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Research directions of cross-border cooperation in public administration  
Kierunki badawcze dotyczące współpracy transgranicznej w administracji publicznej

Creator:

Kusiak-Winter, Renata

Subject and Keywords:

administrative sciences   internationalization of administration   Europeanization of administration   administrative law   border regions   cross-border cooperation  
współpraca transgraniczna   prawo administracyjne   nauki administracyjne   regiony przygraniczne   internacjonalizacja administracji   europeizacja administracji

Abstract:

Research on cross-border cooperation must be placed in a larger context of research of Europeanization and internationalization of contemporary public administration. Administrative sciences have to analyze and critically asses instruments designed specifically to perform public tasks typical for border regions, but they should also point to all the mechanisms helpful in opening national administrations for interaction in the international environment.  

Badania nad współpracą transgraniczną podmiotów publicznych wpisują się w szerszy nurt badań nad europeizacją i internacjonalizacją współczesnej administracji publicznej. Zadaniem nauk administracyjnych jest nie tylko analiza i krytyczna ocena instrumentów skonstruowanych specjalnie z myślą o realizacji zadań publicznych ze względu na występowanie bliskości granicy państwowej. Istotne jest również uwzględnianie wszelkich dostępnych mechanizmów, które sprzyjają otwarciu administracji krajowych na zewnątrz.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79074   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Renata Kusiak-Winter

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

242

Number of object content views in PDF format

358

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82551

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information