Object

Title: Interes społeczności lokalnych z perspektywy sporu o kopalnię Turów

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Interes społeczności lokalnych z perspektywy sporu o kopalnię Turów

Alternative title:

Interest of local communities from the perspective of the dispute over the Turów mine

Group publication title:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Creator:

Kusiak-Winter, Renata

ORCID:

0000-0002-8202-1360

Subject and Keywords:

interest of local communities   cross-border cooperation of municipalities   environmental impactassessment   spatial planning  
interes społeczności lokalnych   współpraca transgraniczna gmin   planowanie przestrzenne   ocena oddziaływania na środowisko

Description:

Vol. 3, no 2 (2014) ukazał się jako ostatni w serii Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wr  
Czasopismo naukowe „Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis” ukazuje się od 2012 roku (do numeru vol. 3 no. 2/2014 ukazywało się pod tytułem „Folia Iuridica Wratislaviensis” ISSN 2299-8322). Zakres tematyczny tekstów obejmuje szeroko rozumiane zagadnienia z zakresu prawa publicznego i prywatnego, a także z historii i teorii prawa.  
Streszcz. w jęz. ang.

Abstract:

The aim of this article is to find an answer to the question whether the existing legal regulations contain adequate mechanisms enabling the implementation of the interests of local communities in the cross-border dimension? The background for the considerations is the analysis of spatial planning procedures and environmental impact assessment procedures in connection with the planned extension of the opencast mining area of the Turów lignite mine.  

Celem niniejszego artykułu jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy obowiązujące uregulowania prawne zawierają adekwatne mechanizmy umożliwiające realizację interesu lokalnych społeczności w wymiarze transgranicznym? Tłem do rozważań będzie analiza procedur planowania przestrzennego oraz procedur oceny oddziaływania na środowisko w związku z planowanym poszerzeniem terenu odkrywkowej eksploatacji górniczej kopalni węgla brunatnego Turów.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Górnicki, Leonard. Red.   Kusiak-Winter, Renata. Red.

Date issued:

2022

Resource Type:

text  
tekst

Detailed Type:

article  
artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:135789   doi:10.34616/145031       ISSN:2450-3932

Language:

pol

Abstract Language :

eng

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

Folia Iuridica Universitatis Wratislaviensis. 2022, vol. 11, no 2. Aktualne zagadnienia transformacji klimatyczno-energetycznej

Is referenced by:

www.fiw.prawo.uni.wroc.pl

Replaces:

Folia Iuridica Wratislaviensis

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Location of original object:

Library of the Faculty of Law, Administration and Economics  
Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdal

Object collections:

Last modified:

Sep 11, 2023

In our library since:

Nov 29, 2022

Number of object content hits:

70

Number of object content views in PDF format

80

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/145031

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information