Object

Title: Cross-border cooperation between the European Union and neighbouring countries from the Eastern Europe within the framework of the European Neighbourhood Policy ; Współpraca transgraniczna pomiędzy Unią Europejską i krajami sąsiedzkimi Europy Wschodniej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cross-border cooperation between the European Union and neighbouring countries from the Eastern Europe within the framework of the European Neighbourhood Policy  
Współpraca transgraniczna pomiędzy Unią Europejską i krajami sąsiedzkimi Europy Wschodniej w ramach Europejskiej Polityki Sąsiedztwa

Creator:

Kalicka-Mikołajczyk, Adriana

Subject and Keywords:

European Neighbourhood Policy   European Neighbourhood Instrument   cross-border cooperation programmes   European Union   cross-border cooperation  
współpraca transgraniczna   Unia Europejska   programy współpracy transgranicznej   Europejski Instrument Sąsiedztwa   Europejska Polityka Sasiedztwa

Abstract:

The European Neighbourhood Policy (ENP) was developed in 2004, with the objective of avoiding the emergence of new dividing lines between the enlarged EU and its neighbours and strengthening the prosperity, stability and security of all. It is based on the values of democracy, rule of law and respect of human rights. Under the ENP, the European Union works together with its partners to develop democratic, socially equitable and inclusive societies, and offers its neighbours economic integration, improved circulation of people across borders, financial assistance and technical cooperation toward approximation with European Union standards. The ENP also offers to its partners a very concrete set of opportunities through its sector policies. These cover a broad range of issues, reaching from employment and social policy, trade, industrial and competition policy to agriculture and rural development, climate change and environment. They include energy security, transport, research and innovation, as well as support to health, education, culture and youth. Cross-border cooperation is a key element of the EU policy towards its neighbours within the framework of the ENP because its supports sustainable development along the EU’s external borders, helps reducing differences in living standards and addressing common challenges across these borders. However, the specific objectives of this very important area of mutual cooperation are to promote a coherent and integrated approach to regional development, dealing with common challenges, guaranteeing effectiveness and security at the external borders and to encourage local cooperation.  

Europejska Polityka Sąsiedztwa (EPS) jest nową polityką UE skierowaną do państw Europy Wschodniej, której nadrzędnym celem jest zainicjowanie długookresowych i pozytywnych przemian politycznych, gospodarczych i społecznych w krajach partnerskich opartych na wzajemnym przestrzeganiu wspólnych wartości: demokracji, państwa prawnego, przestrzegania praw człowieka, w tym praw mniejszości, wspierania zasad dobrosąsiedzkich, stabilizacji i bezpieczeństwa, zasad gospodarki wolnorynkowej i trwałego wzrostu oraz sprawności administracji. W jej ramach jednym z priorytetowych obszarów współpracy pomiędzy UE i jej wschodnimi sąsiadami jest współpraca transgraniczna, która obejmuje współpracę między jednym lub większą liczbą państw członkowskich z jednej strony i jednym lub większą liczbą krajów partnerskich z drugiej strony, realizowaną w regionach położonych przy ich wspólnej części zewnętrznej granicy UE. Zasadniczym jej celem jest wsparcie rozwoju gospodarczego i społecznego po obu stronach wspólnych granic; wspólne podejmowanie wyzwań w takich dziedzinach jak: ochrona środowiska, ochrona zdrowia oraz walka z przestępczością zorganizowaną; wspólne zapewnienie bezpieczeństwa i skutecznej kontroli na granicach; promowanie transgranicznych kontaktów międzyludzkich.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79061   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Adriana Kalicka-Mikołajczyk

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

978

Number of object content views in PDF format

1290

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82538

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information