Object

Title: Cross-border cooperation in the European Union on the basis of operational programs under the European Territorial Cooperation ; Współpraca transgraniczna prowadzona w Unii Europejskiej na podstawie programów operacyjnych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cross-border cooperation in the European Union on the basis of operational programs under the European Territorial Cooperation  
Współpraca transgraniczna prowadzona w Unii Europejskiej na podstawie programów operacyjnych realizowanych w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Creator:

Giełda, Małgorzata

Subject and Keywords:

cross-border cooperation   operational programs   European territorial cooperation   regional development  
współpraca transgraniczna   Europejska Współpraca Terytorialna   programy operacyjne   rozwój regionalny

Abstract:

International cooperation is one of the most important instruments for building a society guided by respect for human dignity and based on the principle of subsidiarity. International cooperation is implemented with the use of various forms and based on different grounds. This article presents one of them – cross-border cooperation, which is carried out between Polish entities and entities in neighbouring countries on the basis of operational programs. The paper presents definitions of international cooperation and cross-border cooperation in order to outline the extent to which operational programs, under which cross-border cooperation is carried out in Poland and within the European Union, will be later presented and compared. These operational programs are closed during the programming period 2014–2020 and are implemented under the European Territorial cooperation, the cross-border cooperation component.  

Współpraca międzynarodowa jest jednym z najważniejszych wymiarów budowania społeczeństwa kierującego się poszanowaniem godności drugiego człowieka, społeczeństwa opartego na zasadzie subsydiarności. Ta rola współpracy międzynarodowej jest realizowana przy użyciu różnych form oraz na podstawie różnych podstaw. Artykuł przedstawia jedną z nich – współpracę transgraniczną, która jest realizowana pomiędzy podmiotami polskimi a podmiotami z krajów sąsiednich na podstawie programów operacyjnych. Opracowanie przybliża definicje współpracy międzynarodowej oraz współpracy transgranicznej, aby nakreślić zakres, w jakim następnie zostaną przedstawione i porównane programy operacyjne, na których podstawie prowadzona jest współpraca transgraniczna w Polsce na obszarze Unii Europejskiej. Omawiane programy operacyjne zamykają się w okresie programowania 2014–2020 i są realizowane w ramach celu Europejska Współpraca Terytorialna, komponent współpraca transgraniczna.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79064   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Giełda

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

1 773

Number of object content views in PDF format

2706

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82541

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information