Object

Title: Remarks concerning legal bases of cross-border cooperation between territorial self-government units ; Uwagi na temat konstrukcji podstaw prawnych współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Remarks concerning legal bases of cross-border cooperation between territorial self-government units  
Uwagi na temat konstrukcji podstaw prawnych współpracy transgranicznej jednostek samorządu terytorialnego

Creator:

Kusiak-Winter, Renata

Subject and Keywords:

principle of territoriality   cross-border contract   territorial self-government   administrative law   cross-border cooperation  
samorząd terytorialny   współpraca transgraniczna   prawo administracyjne   zasada terytorialności   umowa o współpracy transgranicznej

Abstract:

The more general the binding international and European law norms get, the more significant for trans-border cooperation national law norms become. Therefore, the effectiveness of cooperation is dependent on the compatibility of administrative and legal regulations concerning cooperating public entities when the regulations are simultaneously in force on both sides of a border. In this paper such a phenomenon is referred to as “co-existence” of two administrative law orders. Trans-border general agreements signed by local government units are based on similarities in competencies and structures present in administrative laws of both countries.  

Im bardziej ramowy i ogólny charakter mają wiążące normy prawa międzynarodowego i europejskiego, tym większe znaczenie dla współpracy transgranicznej podmiotów publicznych mają normy prawa wewnętrznego. Wówczas realizacja celów współpracy zależeć będzie od kompatybilności regulacji administracyjnoprawnych obowiązujących jednocześnie (paralelnie) po obu stronach granicy, którym podlegają współdziałające podmioty publiczne. Niniejsze zjawisko zostanie tu określone roboczo mianem „koegzystencji” dwóch porządków prawa administracyjnego. Transgraniczne umowy ramowe zawierane przez jednostki samorządu terytorialnego bazują na kompetencyjnych oraz strukturalnych podobieństwach zawartych w prawie administracyjnym obu państw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79058   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Renata Kusiak-Winter

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

352

Number of object content views in PDF format

483

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82535

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information