Object

Title: Cooperation in border regions of the EU Member States concerning the free provision of healthcare services ; Przygraniczna współpraca państw członkowskich UE w zakresie świadczenia usług zdrowotnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Cooperation in border regions of the EU Member States concerning the free provision of healthcare services  
Przygraniczna współpraca państw członkowskich UE w zakresie świadczenia usług zdrowotnych

Creator:

Bazylińska-Nagler, Justyna

Subject and Keywords:

patients’ rights   Patient Mobility Directive   freedom to provide services   border regions   healthcare   cross-border cooperation  
współpraca transgraniczna   swoboda świadczenia usług   dyrektywa w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej   regiony przygraniczne   ochrona zdrowia

Abstract:

Since Lisbon Treaty came into force the EU has been empowered to initiate cooperation between Member States in order to improve medical services complementarity in MS’ border regions (Article 168 (2) TFUE). Through this new legal basis the UE may have impact on the MS’ independent actions within this area. Moreover, new Patient Mobility Directive regulates this kind of cooperation too. Undoubtedly, cooperation concerning medical services delivery in border regions may be fruitful both for service providers and patients, at the same time it generates practical problems that could only partially be solved through this directive implementation. This article is aimed at patient mobility in border regions appraisal and leads to the final conclusion that improvement of the quality and quantity of cross-border cooperation in border regions still depends on the political will of Member States rather than the EU powers and initiatives.  

Traktat z Lizbony nadał UE kompetencję do zachęcania do współpracy między państwami członkowskimi w celu zwiększenia komplementarności usług zdrowotnych w regionach przygranicznych (art. 168 ust. 2 TFUE). Ta nowa podstawa traktatowa pozwala Unii uzyskać większy wpływ na zjawisko, które występuje od dziesięcioleci. Dodatkowo, dyrektywa w sprawie praw pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej zawiera przepisy poświęcone współpracy państw w tej dziedzinie. Nie ulega wątpliwości, że współpraca ta jest korzystna zarówno dla usługodawców, jak i pacjentów – generuje jednak praktyczne problemy, które częściowo tylko rozwiązuje implementacja tejże dyrektywy. Niniejsza praca jest próbą oceny dotychczasowej skali zjawiska mobilności pacjentów w regionach przygranicznych i prowadzi do konkluzji, że zwiększenie komplementarności usług zdrowotnych w tych regionach nie nastąpi szybko – głównie z uwagi na dużą odporność tej dziedziny prawa na działania UE i zależność od woli politycznej państw.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79067   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Justyna Bazylińska-Nagler

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

335

Number of object content views in PDF format

493

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82544

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information