Object

Title: O sposobach pojmowania „cywilizacji” administracji publicznej oraz prawa administracyjnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

O sposobach pojmowania „cywilizacji” administracji publicznej oraz prawa administracyjnego

Creator:

Gołaszewski, Piotr   Jagielski, Jacek

Subject and Keywords:

integration   civilization   administrative   legal-administrative (s)   task   form   material   process   relation   law   administration   science   event   legal   proceedings   civil law   public   systemic   civil  
cywilizacja   administracja   prawny(-e)   stosunek   ustrojowe   materialne   publiczna(-e)   prawnoadministracyjny(-e)   procesowe   postępowanie   prawo   zdarzenie   forma   administracyjne   zadanie   cywilne   cywilnoprawny   nauka   integracja

Abstract:

In the article, the authors attempt to systematize the problem of ways of understanding the concept of „civilization” ‒ respectively ‒ public administration and administrative law. The authors’ proposal includes a look at the phenomenon of „civilization” on the one hand as a „civilization” of public administration ‒ in its subject and subject matter, respectively, and on the other hand, as a „civilization” of administrative law, with its consolidated division into substantive law, systemic and procedural. In this convention, further considerations are presented in the article, which outline both general and specific problems, primarily in the field of administrative law, including the proposal of a separate view (not only in the context of the „civilization” of administrative law, but also broader research over this law) to events and legal-administrative relations, for which it is determined that the nature of a legal event does not prejudge the type (nature) of the legal relationship shaped by this event.  
W artykule autorzy podejmują próbę usystematyzowania problematyki sposobów rozumienia pojęcia „cywilizacji” – odpowiednio – administracji publicznej oraz prawa administracyjnego. Propozycja autorów obejmuje spojrzenie na zjawisko „cywilizacji”, z jednej strony, jako na „cywilizację” administracji publicznej – odpowiednio w jej ujęciu przedmiotowym oraz podmiotowym, natomiast z drugiej strony, jako na „cywilizację” prawa administracyjnego, z jego utrwalonym podziałem na prawo materialne, ustrojowe i procesowe. W tej konwencji przebiegają dalsze rozważania przedstawione w artykule, w ramach których zarysowane zostały zarówno ogólne, jak i szczegółowe problemy, przede wszystkim z zakresu prawa administracyjnego, w tym propozycja odrębnego spojrzenia (nie tylko w kontekście „cywilizacji” prawa administracyjnego, ale także szerszych badań nad tym prawem) na zdarzenia i stosunki prawnoadministracyjne, za którą stoi ustalenie, że charakter zdarzenia prawnego nie przesądza o rodzaju (naturze) stosunku prawnego kształtowanego przez to zdarzenie.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89612

Language:

pol

Relation:

(E-Monografie ; nr 115)   (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Piotr Gołaszewski   Copyright by Jacek Jagielski

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Nov 4, 2020

In our library since:

Jun 1, 2018

Number of object content hits:

205

Number of object content views in PDF format

279

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95410

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information