Object

Title: Connection between administrative science and other branches of science ; Związki nauki administracji z innymi dyscyplinami wiedzy

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Connection between administrative science and other branches of science  
Związki nauki administracji z innymi dyscyplinami wiedzy

Creator:

Wrzosek, Stanisław

Subject and Keywords:

system   scientific method   general theory of systems   legal science   the general theory of administration   political science   sociology   academic discipline   public administration   management science   the science of administrative law   the science of social policy   administrative science  
nauki prawne   nauki o polityce   administracja publiczna   metody badawcze   ogólna teoria administracji   nowe publiczne zarządzanie   system   nauka administracji   dyscyplina naukowa   nauki o zarządzaniu   nauka prawa administracyjnego   ogólna teoria systemów   nauki o polityce społecznej   socjologia

Abstract:

Due to very complex structure and functioning public administration is the subject of interest of many academic disciplines. Research on public administration is primarily an issue of administrative science. Administrative science uses attainments of other legal science as well as social and economic sciences. This results in large changes in the research on public administration. A general theory of administration may become a base for research on administration.  

Administracja publiczna jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych. Wynika to z faktu jej bardzo złożonej struktury i funkcjonowania. Badaniami nad administracją publiczną zajmuje się przede wszystkim nauka administracji. Nauka administracji w swych badaniach korzysta z dorobku innych nauk prawnych oraz nauk ekonomicznych i społecznych. Powoduje to duże zmiany w badaniach nad administracją publiczną. Bazą do badań nad administracją może się stać ogólna teoria administracji.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Date issued:

2016

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79122   ISBN 978-83-65431-23-3

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 74)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Stanisław Wrzosek

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 26, 2021

In our library since:

Mar 28, 2017

Number of object content hits:

3 021

Number of object content views in PDF format

3987

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82640

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information