Object

Title: Spis treści ; Słowo wstępne

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Spis treści ; Słowo wstępne

Subject and Keywords:

civil law   public administration   administrative law   administration proceedings   administrative forms   science administration   administrative culture   administrative policy  
prawo cywilne   prawo administracyjne   administracja publiczna   polityka administracyjna   nauka administracji   postępowania administracyjne   kultura administracyjna   formy działania administracji

Abstract:

This monograph constituting a collection of 42 articles to the Jubilee Book is an attempt to establish the dynamics and consequences of the process of penetrating new legal and social phenomena into public administrations. It is formulated in the research field of administrative law, administration, and administrative policy as key areas of the classical trinity of administrative sciences. The authors of the individual studies interpret the title civilization of the public administration, or as a classic already a research issue affecting the activities of administration of administrative law institutions, or as exerting by the administration The impact on public and individual life and the same education of a specific "administrative civilization" and, finally, as a mainstream administrative culture, namely the more humane (civilized) treatment administered by administrative.  

Monografia stanowiąca zbiór 42 artykułów ofiarowanych do księgi jubileuszowej jest próbą ustalenia dynamiki i skutków procesu przenikania do administracji publicznej nowych zjawisk prawnych i społecznych. Prowadzone w niej rozważania formułowane są w płaszczyźnie badawczej nauki prawa administracyjnego, nauki administracji i polityki administracyjnej jako kluczowych dziedzin klasycznej trójcy nauk administracyjnych. Autorzy poszczególnych opracowań interpretują tytułową cywilizację administracji publicznej bądź jako klasyczne już zagadnienie badawcze wpływu na działania administracji instytucji prawa administracyjnego, bądź jako wywierania przez administrację wpływu na życie publiczne i jednostkowe i tym samym wykształcenia swoistej „cywilizacji administracyjnej” i wreszcie jako swoistego nurtu kultury administracyjnej, czyli bardziej humanitarnego (cywilizowanego) traktowania administrowanych przez administrujących.

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Korczak, Jerzy Red.   Szreniawski, Jan Rec.

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:89601   ISBN 978-83-66066-03-8

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 115)

Is part of:

click here to follow the link

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

Jun 15, 2021

In our library since:

May 31, 2018

Number of object content hits:

480

Number of object content views in PDF format

752

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/95399

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Edition name Date
Spis treści ; Słowo wstępne Jun 15, 2021

This page uses 'cookies'. More information