Object

Title: Taxation as element of international close-border relations ; Opodatkowanie jako czynnik relacji przygranicznych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Taxation as element of international close-border relations  
Opodatkowanie jako czynnik relacji przygranicznych

Creator:

Huchla, Andrzej

Subject and Keywords:

Laffer Curve   small boarder traffic   excise tax  
mały ruch graniczny   prawo Laffera   podatek akcyzowy

Abstract:

The proximity of state borders facilitates international personal contacts. In those areas residents may choose their place of shopping, economic activity and settlement. The economic aspect of such decisions is partly determined by differences in taxation systems in neighboring countries. There are no special rules on taxation of local cross-border movement, therefore it falls under general regulations. However, the local character of cross-border relations makes restrictions easily avoidable and their execution not always purposeful.  

Bliskość granicy państwowej sprzyja kontaktom w obrębie strefy przygranicznej. Mieszkańcy mają w różnym zakresie możliwość wyboru miejsca zakupu towarów i usług, prowadzenia działalności gospodarczej i osiedlania się. Są to często decyzje ekonomiczne, na które w pewnym stopniu wpływają różnice w systemach podatkowych sąsiadujących państw. Nie ma przepisów bezpośrednio regulujących opodatkowanie ruchu przygranicznego, więc podlega on ogólnie obowiązującym zasadom. Lokalny charakter relacji przygranicznych sprawia jednak, że ograniczenia łatwo omijać, a ich egzekwowanie nie zawsze jest praktycznie celowe.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Kusiak-Winter, Renata. Red.   Blicharz, Jolanta. Rec.   Uniwersytet Wrocławski

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79070   ISBN 978-83-65431-02-8

Language:

ger   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (E-Monografie ; nr 70)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Andrzej Huchla

Object collections:

Last modified:

Mar 23, 2023

In our library since:

Mar 21, 2017

Number of object content hits:

145

Number of object content views in PDF format

214

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82547

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

Objects Similar

This page uses 'cookies'. More information