Object

Title: The role of financial statements in decision making process in company ; Rola sprawozdań finansowych w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

PLMET:

click here to follow the link

Title:

The role of financial statements in decision making process in company  
Rola sprawozdań finansowych w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie

Creator:

Maruszczak, Krzysztof

Subject and Keywords:

rachunek zysków i strat   sprawozdanie finansowe   rachunek przepływów pieniężnych   controller   bilans

Description:

Stan prawny na 31.12.2015 r.

Abstract:

The article presents legal aspects of making financial statements. Indicates required features and defines which of them are most essential from the point of view of decision makers in an economic operator. The article also draws attention to an issue of control and examination of financial statements by expert auditors and regional chambers of auditors. It touches the subject of controlling in an enterprise as well as location of financial statement in enterprise financial analysis. It presents also the scope of information that must be shown by various economic operators in their financial statements. The article points on a balance sheet, a profit and loss account and a cash flow statement as indispensable elements in decision making process in an economic operator. It draws a special attention to a cash flow statement as a basis for making decisions and a main source of information in a small enterprise.  

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie roli sprawozdań finansowych oraz ich elementów składowych jako użytecznych narzędzi w procesie decyzyjnym w przedsiębiorstwie. W publikacji przeprowadzono analizę literatury przedmiotu z zakresu analizy finansowej oraz związanej z wewnętrzną organizacją przedsiębiorstw. Przedstawione zostały podstawowe narzędzia, jakie powinny być używane w analizie funkcjonowania podmiotów gospodarczych w celu zapewnienia najszerszego obrazu działalności przedsiębiorstwa podczas podejmowania kluczowych decyzji przez kadrę zarządzającą.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Rutkowska-Tomaszewska, Edyta. Red.   Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Zalcewicz, Anna. Rec.

Date issued:

2015

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Format:

application/pdf

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:79013   ISBN 978-83-65431-06-6

Language:

pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych ; nr 1)

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Krzysztof Maruszczak

Autor opisu:

TK

Object collections:

Last modified:

May 23, 2023

In our library since:

Mar 14, 2017

Number of object content hits:

6 584

Number of object content views in PDF format

8171

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/82432

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information