Object

Title: Effectiveness of public procurementin the light of the concept of management control— selected comments ; Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej — uwagi wybrane

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Effectiveness of public procurementin the light of the concept of management control— selected comments  
Efektywność zamówień publicznych w świetle koncepcji kontroli zarządczej — uwagi wybrane

Creator:

Małecka-Łyszczek, Magdalena

ORCID:

0000-0002-8361-5064

Subject and Keywords:

public procurement   management control   efficiency   management control standards  
zamówienia publiczne   kontrola zarządcza   efektywność   standardy kontroli zarządczej

Description:

Tyt. tomu: Państwo a przedsiębiorca — aktualne wyzwania

Abstract:

In the area of public procurement, a particularly interesting research issue is a reference to the structure of management control, which requires development in the context of the forthcoming entry into force in 2021 of the new Public Procurement Law, where the principle of efficiency holds its important place. The main axis of considerations under this article will be built around an approximation of the issue of efficiency, which is a point of contact for both the concept of management control and shaping the optimal model of public procurement. At the same time, as will be indicated, effectiveness related to public procurement must be examined on a multifaceted basis, bearing in mind that its real implementation is possible by using solutions specific to the concept of management control.  

W obszarze problematyki zamówień publicznych szczególnie interesującym zagadnieniem badawczym jest nawiązanie do konstrukcji kontroli zarządczej, która wymaga rozwinięcia w kontekście zbliżającego się wejścia w życie w 2021 roku nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, w której istotne miejsce zajmuje zasada efektywności. Zasadnicza oś rozważań w ramach niniejszego artykułu zbudowana zostanie wokół przybliżenia problematyki efektywności, która jest punktem stycznym zarówno dla koncepcji kontroli zarządczej, jak i kształtowania optymalnego modelu zamówień publicznych. Jednocześnie, jak zostanie wskazane, efektywność odnoszona do zamówień publicznych musi być badana wielopłaszczyznowo, mając na uwadze, iż jej realne urzeczywistnienie możliwe jest poprzez zastosowanie rozwiązań swoistych właśnie koncepcji kontroli zarządczej.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Borkowski, Andrzej. Red.   Małecki, Witold. Red.

Date issued:

2019

Date copyrighted:

2019

Detailed Type:

czasopisma (wydawnictwa ciągłe)   artykuł

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:119232   ISSN 0524-4544   ISSN 0239-6661

DOI:

10.19195/0524-4544.329.46

Source:

PAd P 101182 II

Language:

pol   eng

Relation:

Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661, No 3977. Prawo, ISSN 0524-4544, 2019, 329, s. 569-578

WUL Catalog:

click here to follow the link

Is version of:

Czasopisma Naukowe w Sieci (CNS)

Location of original object:

Biblioteka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii

Autor opisu:

WR U/PAdbg

Object collections:

Last modified:

Apr 14, 2021

In our library since:

Jan 7, 2021

Number of object content hits:

58

Number of object content views in PDF format

65

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/129712

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information