Object

Title: Koncepcja kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu terytorialnego

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Koncepcja kontroli zarządczej w wybranej jednostce samorządu terytorialnego

Creator:

Durbajło-Mrowiec, Małgorzata

Subject and Keywords:

management control finance   management internal audit  
finanse publiczne   kontrola zarządcza   audyt wewnętrzny   zarządzanie finansami

Abstract:

For several years units of public finances, including units of self-government, have been obliged to use management control according to the law. It is one of the tools that should improve the efficiency of public funds spending. There are not many supporters of this system and its implementation is unsuccessful. Taking into account a specificity of a researched self-government unit the author suggested a model of management control that is adequate to the needs of the unit and a procedure of implementation where huge impact is put on management staff and workers training. Efficiency and efficacy of a system should guarantee task-oriented budget.  

Od kilku lat jednostki finansów publicznych, w tym jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane ustawą do stosowania kontroli zarządczej. Jest to jedno z kilku narzędzi, które mają poprawić efektywność wydawanych środków publicznych. System ten ma niewielu zwolenników w praktyce, a jego wdrażania są nieskuteczne. Uwzględniając specyfikę badanej jednostki samorządu terytorialnego, autorka zaproponowała model kontroli zarządczej adekwatny do potrzeb tej jednostki samorządu terytorialnego oraz procedurę wdrożenia, w której duży nacisk położono na szkolenie kadry zarządzającej i pracowników. Efektywność i skuteczność systemu ma zagwarantować budżet zadaniowy.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Karpińska, Marzena Red.   Zielińska, Anetta. Rec.

Date issued:

2018

Detailed Type:

ebook  
e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:94279   ISBN 978-83-66066-33-5

DOI:

10.23734/23.18.034

Language:

eng   pol

Relation:

(Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego)   (Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 5)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Małgorzata Durbajło-Mrowiec

Object collections:

Last modified:

Aug 31, 2022

In our library since:

Feb 5, 2019

Number of object content hits:

1 452

Number of object content views in PDF format

1553

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/101505

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information