Object

Title: Próba oceny uwarunkowań prawnych determinujących efektywność dotacji gminnych

PLMET:

click here to follow the link

Title:

Próba oceny uwarunkowań prawnych determinujących efektywność dotacji gminnych

Alternative title:

Subsidies as an effective source of financing for the commune’s own tasks

Creator:

Durbajło-Mrowiec, Małgorzata

ORCID:

0000-0003-0977-0960

Subject and Keywords:

public finance   financial management   subsidies   efficiency  
finanse publiczne   zarządzanie finansami   dotacje   efektywność

Abstract:

In legal regulations regulating financial management, among others of communes, the legislator obliged the disposers of public funds to spend them effectively. Subsidies constitute a very large group of expenses in municipal budgets, especially current expenses. Municipalities may entrust the performance of some public tasks to other units and provide subsidies for the financing of their implementation: subject, objective or targeted. Municipalities after granting a subsidy and transferring funds to the beneficiary’s disposal lose direct control over their use. The author decided to check in this article whether the provisions of law regulating the management of public funds provide solutions ensuring efficient grant granting. The conducted research allows to state that, unfortunately, the law regulating the granting of a part of subsidies, especially entity subsidies constituting the dominant group of subsidies, does not transfer the general principles of spending public funds on subsidies. The law in this area is incomplete and inconsistent.  

W przepisach prawa regulujących gospodarkę finansową m.in. gmin ustawodawca zobligował dysponentów środków publicznych do ich efektywnego wydatkowania. Bardzo liczną grupą wydatków w budżetach gmin, zwłaszcza wydatków bieżących, stanowią dotacje. Gminy mogą powierzać wykonanie części zadań publicznych innym jednostkom i na sfinansowanie ich realizacji udzielać dotacji: podmiotowych, przedmiotowych lub celowych. Gminy po udzieleniu dotacji i przekazaniu środków do dyspozycji beneficjenta tracą bezpośrednią kontrolę nad ich wykorzystaniem. Autorka postanowiła sprawdzić w niniejszym artykule, czy przepisy prawa regulujące gospodarkę środkami publicznymi przewidują rozwiązania zapewniające efektywne udzielanie dotacji. Przeprowadzone badania pozwalają stwierdzić, że niestety przepisy prawa regulujące udzielanie części dotacji, zwłaszcza dotacji podmiotowych stanowiących dominującą grupę dotacji, nie przenoszą generalnych zasad wydatkowania środków publicznych na dotacje. Przepisy prawa w tym zakresie są niekompletne i niespójne.

Place of publishing:

Wrocław

Publisher:

E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa. Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Contributor:

Ćwiąkała-Małys, Anna. Red.   Malarewicz-Jakubów, Agnieszka. Rec.   Wrzosek, Stefan. Rec.

Date issued:

2020

Detailed Type:

e-książka

Identifier:

oai:repozytorium.uni.wroc.pl:118540   ISBN 978-8366601-22-2 (druk)   ISBN 978-8366601-23-9 (online)

DOI:

10.34616/23.20.097

Language:

pol   eng

Relation:

(Finanse i Rachunkowość / Zakład Zarządzania Finansami Instytutu Nauk Ekonomicznych, ISSN 2451-3938 ; nr 6)

Is part of:

click here to follow the link

Access rights:

The use of this material is allowed only with accordance of applicable rules of fair use or other exceptions provided by law, and any broader use requires the permission of the authorized entity  
Korzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego

License:

Making materials available on the basis of the agreement with the owner of the property copyrights  
Udostępnianie na podstawie umowy z właścicielem majątkowych praw autorskich

Rights holder:

Copyright by Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Object collections:

Last modified:

Apr 27, 2023

In our library since:

Dec 2, 2020

Number of object content hits:

130

Number of object content views in PDF format

138

All available object's versions:

https://repozytorium.uni.wroc.pl/publication/128089

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH (DC)

OAI-PMH (METS)

This page uses 'cookies'. More information